Suunniteltava alue on merkitty karttaan sinisellä viivalla.
Suunnittelualue on merkitty karttaan sinisellä viivalla.

Suopurontie

Kadut ja liikenneKalajärvi

Suopurontien varteen rakennetaan jalankulkuväylä, joka mahdollistaa yhteyden Kirvespolulta Niipperintielle. Jalankulkuväylä erotetaan ajoradasta reunakivellä. Katusuunnitelma pidettiin nähtävillä 8.-22.11.2021. Arvioitu toteutusajankohta on kevät 2022.

Vaihe

Suunnittelu

Saavutettava tai Ei saavutettava -merkintä tiedostonimessä ilmaisee voiko tiedoston tarvittaessa lukea avustavalla teknologialla, kuten ruudunlukuohjelmalla.

Yhteystiedot

Vesa Raimesalo

Projekti-insinööri+358 46 877 3578Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100