Jätevedenpuhdistamon laitteita, nostokurki ja puunlatvoja.
Nykyinen jätevedenpuhdistamon alue muutetaan asuinalueeksi.Kuva: City of Espoo

Suomenojan puhdistamoalueen muuttaminen asumiselle

AsemakaavoitusEspoonlahti

Espoon kaupunki suunnittelee Suomenojan Blominmäkeen siirtyvän jätevedenpuhdistamon alueelle asuinkortteleita palveluineen ja virkistysalueineen. Tavoitteita ja lähtökohtia valmistellaan rinnan Finnoonsataman kaavarungon kanssa. Asemakaavamuutos on osa Finnoon aluekehittämistä. Kaupunkisuunnittelulautakunta tulee päättämään asemakaavan tavoitteet ja lähtökohdat.

Kaavan nimi

Merikorttelit

Aluenumero

442200

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Aloitusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Mervi Hokkanen

aluearkkitehti, asemakaavoitus, Espoonlahden alue043 824 6862Tekniikantie 15, Otaniemi