Jätevedenpuhdistamon laitteita, nostokurki ja puunlatvoja.
Nykyinen jätevedenpuhdistamon alue muutetaan asuinalueeksi.Kuva: Espoon kaupunki

Suomenojan puhdistamoalueen muuttaminen asumiselle

AsemakaavoitusEspoonlahti

Espoon kaupunki suunnittelee Suomenojan Blominmäkeen siirtyvän jätevedenpuhdistamon alueelle asuinkortteleita palveluineen ja virkistysalueineen. Tavoitteita ja lähtökohtia valmistellaan rinnan Finnoonsataman kaavarungon kanssa. Asemakaavamuutos on osa Finnoon aluekehittämistä. Asemakaavan tavoitteet ja lähtökohdat päättää kaupunkisuunnittelulautakunta arviolta vuoden 2022 lopussa.

Kaavan nimi

Merikorttelit

Aluenumero

442200

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Aloitusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Patrik Otranen

arkkitehti, asemakaavoitus, Espoolahden alue043 825 0799Tekniikantie 15, Otaniemi

Espoonlahden aluearkkitehdin sijainen 31.5.2022 saakka