Ilmakuvaotteeseen on merkitty suunniteltavat kadut keltaisella viivalla.
Vaikuta 27.3.-12.4.2023

Nähtävillä: Suohaukantie, Varpushaukankuja ja Hiirihaukankuja

Kadut ja liikenneLeppävaara

Suunnittelualueeseen kuuluu Suohaukantien, Varpushaukankujan ja Hiirihaukankujan katualueet. Katu-alueille laaditaan asemakaavan mukaiset katusuunnitelmat. Katujen rakennekerrokset uusitaan ja kaduille rakennetaan hulevesiviemäri. Samalla saneerataan myös nykyistä HSY:n vesihuoltoverkostoa. Katusuunnitelmat pidetään julkisesti nähtävillä 27.3.-12.4.2023.

Suohaukantie, Varpushaukankuja ja Hiirihaukankuja ovat nykyisiä tonttikatuja. Suohaukantie toimii myös Karakalliontien suuntaisena jalankulun ja pyöräilyn yhteytenä. Kadut muuttuvat pihakaduiksi Suohaukantien paalulta 50 alkaen.

Suohaukantie on reunatuin rajattu ja pääosin harjakalteva ajorata, joka on leveydeltään 5,0 metriä. Suohaukantien alkuosalla on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, jonka leveys on 3,5 metriä. Kadun paalulla 200 on pysäköintipaikat 7 autolle. Varpushaukankuja on reunatuin rajattu ajorata, joka on leveydeltään 4,70 metriä ja paalulta 85 eteenpäin 3,65 metriä. Ajorata on yksipuolisesti sivukalteva. Kadun eteläpäässä on kääntöpaikan yhteydessä kaksi pysäköintipaikkaa kadun suuntaisesti. Kadun ajorata on kavennettu 3,00 metriin noin plv:llä  50 - 60. Hiirihaukankuja on reunatuin rajattu ajorata, joka on leveydeltään 4,70 metriä. Ajorata on yksipuolisesti sivukalteva. Paalulla 160–170 on kaksi pysäköintipaikkaa kadun suuntaisesti.

Alueella olevat vesijohdot saneerataan ja jätevesiviemäri uusitaan Hiirihaukankujalla ja osin Suohaukantiellä. Kaduille rakennetaan uusi hulevesiviemäri ja ajoradan kuivatusta varten kuivatuskaivot. Uusi jätevesipumppaamo sijoitetaan Suohaukantien ja Hiirihaukankujan risteykseen ja nykyinen pumppaamo Hiirihaukankujalla puretaan.

Suunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavana 6.2.2023 alkaen Ota kantaa-palvelussa. Sivustolla luonnoksista oli mahdollista esittää kommentteja ja kysymyksiä kahden viikon ajan 20.2.2023 asti. Tästä linkistä otakantaa.fi-palveluun.(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävät katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan nähtäville 27.3-12.4.2023 ja viedään sen jälkeen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!​

Yhteystiedot

Heli Rautio

Aluepäällikkö+358 46 8772684Tekniikantie 15, Otaniemi

Pohjoinen alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100