Havainnekuvassa rakennusten mahdollisia sijainteja.
Havainnekuva suunnittelualueelta.Kuva: Espoon kaupunki

Stora Bodö - Lilla Bodö osayleiskaava 

YleiskaavoitusEspoonlahti

Stora Bodö - Lilla Bodö osayleiskaavan suunnittelualueena on Stora Bodön ja Lilla Bodön alue. Osayleiskaavalla mahdollistetaan suunnittelualueen eri osissa loma-asuminen, luonnonsuojelu- sekä maa- ja metsätaloustoiminta. Tavoitteena on, että osayleiskaava toimii rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Kaavan nimi

Stora Bodö Lilla Bodö osayleiskaava

Aluenumero

450400

Kaavatyyppi

Osayleiskaava

Vaihe

Ehdotusvaihe

Taustatietoa

Osayleiskaavalla mahdollistetaan Stora Bodön saareen pohjoisosan lisärakentaminen loma-asumista varten. Stora Bodön saaren eteläosa kaavoitetaan luonnonsuojelualueeksi sekä maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Lilla Bodö puolestaan kaavoitetaan palvelurakennusten ja pienvenesataman alueeksi. Bergö-Stora Bodö-Fridheminkallio osayleiskaava jakautui luonnosvaiheen jälkeen kahteen osaan. Länsiosasta tuli Bergö ja itäosasta tuli Stora Bodö - Lilla Bodö (450400).

Christian Ollus

aluearkkitehti, asemakaavoitus050 553 6171Tekniikantie 15, Otaniemi