Ilmakuvaotteeseen on merkitty suunnittelualue keltaisella viivalla.

Säterinkallionkulman asemakaavan katu- ja puistosuunnitelma

Kadut ja liikenneLeppävaara

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Säterinkallionkulman asemakaava-alueen katu - ja puistosuunnitelmien laatimisen. Suunnitelmat liittyvät alueen kehittämisen kannalta tarpeellisten liikenneyhteyksien toteuttamiseen, alueen liikenneturvallisuuden parantamiseen ja alueen maankäytön kehittymiseen.

Suunnittelutyö käsittää seuraavat kadut, raitit, puistot, yleisen pysäköintialueen ja suojaviheralueen: Leirimetsäntie, Leirikaari, Leirikatu, Linnoitustie, Linnoitussilta, Impilahdentie, Impilahdensilta, Säterinmetsäntie, Linnoitusraitti, Säterinkallio, Leiripuisto, Linnoitussillan LP-alue ja Impilahdensillan EV-alue.

Suunnitelmaluonnokset olivat nähtävissä otakantaa.fi-palvelussa 2.-21.11.2022. Sivustolla asukkailla ja asianomaisilla oli mahdollisuus kommentoida luonnoksia kahden viikon ajan. Tästä linkistä otakantaa.fi-palveluun.(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville tammikuussa 2023. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Yhteystiedot

Peik Salonen

Projekti-insinööri+358 43 827 3067Tekniikantie 15, Otaniemi

Mikael Ahlfors

Suunnitteluhortonomi+358 4 3827 2833Tekniikantie 15, Otaniemi