Ilmakuvaotteeseen on merkitty suunnittelualue keltaisella viivalla.

Säterinkallionkulman asemakaavan katu- ja puistosuunnitelma

Kadut ja liikenneLeppävaara

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Säterinkallionkulman asemakaava-alueen katu - ja puistosuunnitelmien laatimisen. Suunnitelmat liittyvät alueen kehittämisen kannalta tarpeellisten liikenneyhteyksien toteuttamiseen, alueen liikenneturvallisuuden parantamiseen ja alueen maankäytön kehittymiseen.

Suunnittelutyö käsittää seuraavat kadut, raitit, puistot, yleisen pysäköintialueen ja suojaviheralueen: Leirimetsäntie, Leirikaari, Leirikatu, Linnoitustie, Linnoitussilta, Impilahdentie, Impilahdensilta, Säterinmetsäntie, Linnoitusraitti, Säterinkallio, Leiripuisto, Linnoitussillan LP-alue ja Impilahdensillan EV-alue.

Suunnitelmaluonnokset olivat nähtävissä otakantaa.fi-palvelussa 2.-21.11.2022. Tästä linkistä otakantaa.fi-palveluun.(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus pidettiin nähtäville 2.-17.1.2023.

Yhteystiedot

Peik Salonen

Projekti-insinööri+358 43 8273067Tekniikantie 15, Otaniemi

Mikael Ahlfors

Suunnitteluhortonomi+358 43 8272833Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100