Puustoisella asuinalueella kerros- ja rivitalot sijoittuvat väljästi maaston muotoja mukaillen.
Viistoilmakuva alueesta lännen suunnalta.Kuva: Espoon kaupunki

Otsolahden asuinalueen suojelukaava

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavan muutoksella pyritään säilyttämään Otsolahden asuinalueen ominaispiirteet ja kaupunkikuva sekä luomaan perusta alueen peruskorjaukselle ja hoidolle. Alue on osa Tapiolan alkuperäistä puutarhakaupunkia ja sijaitsee Tapiolantien eteläpuolella Otsolahden rannalla. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2022.

Kaavan nimi

Otsolahti

Aluenumero

211600

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatietoa

Voimassa olevaa 1950–60-luvun rakennuskaavaa uudistetaan vastaamaan nykykäytäntöjä. Arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilyminen pyritään turvaamaan suojelumerkinnöin ja -määräyksin. Kortteli-, katu- ja puistoalueiden rajauksia ja kaavallista sisältöä muutetaan tarvittavin osin. 

Yhteyshenkilöt

Minna Järvenpää

arkkitehti, asemakaavoitus043 825 5187Tekniikantie 15, Otaniemi

Hannu Granberg

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu043 825 1176Tekniikantie 15, Otaniemi