Ilmakuvaotteeseen on merkitty koira-aitauksen sijainti.
Koira-aitauksen paikka on merkitty karttaan keltaisella viivalla

Niipperi-Juvanmalmi koira-aitaus

PuistotKalajärvi

Espoon kaupunkitekniikan keskus laatii Laitniemi nimiseen puistoon koira-aitaussuunnitelman. Suunnitelmaan sisältyy uudelle koira-aitaukselle johtava valaistu puistoraitti.

Vaihe

Suunnittelu

Alueella ei ole koira-aitausta. Espoon koira-aitausohjelman linjauksen mukaisesti on Niipperin/Juvanmalmin alueelta etsitty sopivaa kohdetta aitauksen rakentamiselle.

Loppusyksystä 2020 tehtiin nettikysely alueen asukkaille koira-aitauksen tarpeellisuudesta ja mahdollisesta sijoittumisesta alueelle. Kyselyn perusteella, kolmesta vaihtoehdosta: Juvanmalminpuisto, Juvanpuisto ja Laitniemi, koira-aitauksen sijainniksi valkoitui Laitniemi.

Koira-aitaus tulee sijoittumaan Laitniemi nimisen puiston itäosaan, lähelle teollisuusalueen reunaa. Koira-aitauksen eteläreuna rajoittuu kaavassa EV alueeseen. Pohjoisessa jatkuu  metsäinen puisto-alue, samoin aitauksen länsipuoli rajoittuu metsään.

Koira-aitauksia tulee kaksi, isoille noin 2000 m2 ja pienille koirille noin 700 m2. Aitausten sisällä pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon puustoa ja metsänpohjaa, mutta aitauksiin tulee myös tasainen kivituhka-alue. Koira-aitauksiin asennetaan valaistus, roskasäiliöt, ilmoitustaulu sekä penkkejä. Koira-aitaukseen pääsee rakennettavaa puistoraittia pitkin, Alajuoksu nimisen kadun varrella olevan paikoitusalueen kohdalta. Koira-aitaukselle pääsee myös Juvantien kevyenliikenteen varrelta kapeahkoa valaisematonta puistopolkua pitkin.

Suunnitteluprosessin aikana selvitetään käyttäjien ja asukkaiden näkemykset hankkeeseen.

Aikataulu                                                                                                                     

Suunnittelu on käynnistynyt toukokuussa 2021. Puistosuunnitelman jälkeen jatketaan rakennussuunnitteluvaiheella. Suunnitelmat valmistuvat 2022 aikana. Rakentamisaikataulua emme vielä tiedä.

Asukastilaisuus

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi järjestämme asukastilaisuuden sijaan, Otakantaa.fi-palveluun mahdollisuuden kommentoida suunnitelmaa 21.9.2021 alkaen. Kommentteja suunnitelmasta voi antaa 5.10.2021 asti.

Puistosuunnitelmaselostus suomeksi selostettuna.(ulkoinen linkki)

Tutustu ja osallistu puistosuunnitteluun.

Saavutettava tai Ei saavutettava -merkintä tiedostonimessä ilmaisee voiko tiedoston tarvittaessa lukea avustavalla teknologialla, kuten ruudunlukuohjelmalla.

Yhteystiedot

Heli Enberg

Ympäristösuunnittelija+358 43 824 8459Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100