Puiden reunustama tie alkusyksyllä maantasosta.
Alkusyksyistä katumaisemaa Vanhakartanontiellä.Kuva: Espoon kaupunki

Nepperi II:n asuinalue

AsemakaavoitusKalajärvi

Kehä III:n ja Pitkäjärven väliselle alueelle Vanhankartanontien molemmin puolin suunnitellaan asuinaluetta lähipalveluineen. Suunnittelussa huomioidaan maisema, virkistystarpeet ja luontoarvot. Asemakaava ohjaa myös liikennejärjestelyitä ja meluntorjuntaa. Asemakaavan valmistelun jatkamisesta päätetään, kun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on tullut voimaan. Uudessa yleiskaavassa alueellisesti on osoitettu merkittävä lisärakentamispotentiaali. Asemakaavoituksen lähtökohtia hahmotellaan yleiskaavayksikössä maankäytön tarkasteluiden ja vuonna 2022 käynnistyvän kaavarunkotyön yhteydessä.

Kaavan nimi

Nepperi II

Aluenumero

712200

Kaavatyyppi

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Vaihe

Aloitusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Aila Valldén

kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus+358 43 8251919Tekniikantie 15, Otaniemi