Karttaan merkitty suunnittelualue keltaisella viivalla.

Mynttilä

Kadut ja liikenneKauklahti

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Mynttilän asemakaava-alueen katu - ja puistosuunnitelmien laatimisen. Suunnitelmat liittyvät alueen kehittämisen kannalta tarpeellisten liikenneyhteyksien toteuttamiseen, alueen liikenneturvallisuuden parantamiseen ja Mynttilän alueen maankäytön kehittymiseen. Työssä laaditaan asemakaavan mukaiset katuyhteydet sekä tarpeellisten hulevesien hallintarakenteiden suunnitelmat.

Sijainti

Mynttiläntie, Vähän-Myntin tie, Solbackantorppa, Jaakkolanmäki, Vähän Myntin tien LP-alue ja Stormuntinkulman EV-alue

Vaihe

Suunnittelu

Katusuunnitelman laatimisen yhteydessä katualueelle suunnitellaan myös hulevesiviemäri. Kadun rakentamisen yhteydessä kadun sivuojat poistuvat, ja katualueen kuivatus hoidetaan jatkossa hulevesiviemäröinnillä. Myös kiinteistölle syntyy velvollisuus liittyä hulevesiviemäriin, kun rakentaminen valmistuu ja alue vahvistetaan huleveden viemäröintialueeksi (vesihuoltolaki 17 b §). Mikäli kiinteistöllä on muu toimiva tapa hulevesien käsittelylle (esim. imeyttäminen tontilla tai ohjaaminen puistoalueelle), kiinteistö voi hakea vapautusta hulevesiverkostoon liittymisestä Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksesta. (www.espoo.fi hakusanalla ”Vapautus vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin liittämisestä”)

Kiinteistön omistajalta toivottiin tietoa halutusta hulevesiverkoston liittymiskohdasta 2.1.2023 mennessä. Tieto liittymiskohdasta piti lähettää kohteen suunnittelijalle (peik.salonen@espoo.fi(ulkoinen linkki)) esim. vapaamuotoisella karttapiirroksella, valokuvalla tai sanallisesti selostettuna.

Suunnitelmaluonnokset olivat nähtävissä Ota kantaa -palvelussa. Sivustolla asukkailla ja asianomaisilla oli mahdollisuus kommentoida luonnoksia 14.12.2022 - 2.1.2023. Tästä linkistä otakantaa.fi-palveluun.(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville 2023. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse

Yhteystiedot

Peik Salonen

Projekti-insinööri+358 43 827 3067Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100