Meritorin ja Allokkorannan sijanti merkitty ilmakuvaan keltaisin viivoin.
Meritori ja Aallokkoranta merkitty ilmakuvaan keltaisella viivallaKuva: Espoon karttapalvelu

Meritori ja Aallokkoranta

Kadut ja liikenneEspoonlahti

Espoon kaupunkitekniikan keskus on aloittanut Kivenlahden alueella sijaitsevan Meritorin ja Allokkorannan tulvasuojarakenteen suunnittelun.

Kaavan nimi

Kivenlahti IA

Vaihe

Suunnittelu

Meritorin ja siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien perusparannussuunnittelu on edennyt vaiheittain. Ranta-alueiden tarkennetun yleissuunnittelun jälkeen alueelta laadittiin meritulvaselvitys, jonka perusteella on määritelty tämän tulvasuojarakenteen korkeus ja laajuus.
Hankkeessa on suunniteltu tulvasuojarakenne estämään meriveden nousu rantaraitille Aallokkorannan ja Meritorin kohdalla sekä suojamaan läheisiä rakennuksia mahdolliselta meritulvalta. Lisäksi aluetta kunnostetaan, jotta muun muassa alueen kaupunkikuva ja esteettömyyden edellytykset paranisivat.

Katusuunnitelma pidettiin nähtävillä 30.8.-13.9.2021. Tekninen lautakunta päättää suunnitelmasta lokakuussa 2021.

Tutustu ja osallistu katusuunnitteluun.

Saavutettava tai Ei saavutettava -merkintä tiedostonimessä ilmaisee voiko tiedoston tarvittaessa lukea avustavalla teknologialla, kuten ruudunlukuohjelmalla.

Yhteystiedot

Heli Enberg

Ympäristösuunnittelija+358 43 824 8459Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100