Ilmakuvaotteeseen on merkitty suunniteltava ulkoilureitti keltaisella viivalla.
Suunniteltava ulkoilureitti on merkitty ilmakuvaan keltaisella viivalla.

Mäkkylänmetsä-Sotatuomarinpuisto

PuistotLeppävaara

Espoon Kaupunkitekniikan keskus laatii Mäkkylänmetsä ja Sotatuomarinpuisto nimisille puisto-alueille ulkoilureitit. Mäkkylänmetsä puistoon on tarkoitus suunnitella 3,5 metriä leveä kivituhkapintainen valaistu ulkoilureitti. Reitti parantaa yhteyttä Sotaleskenpolulta, Kehä I varrella olevalle kevyenliikenteen väylälle, sekä Sotaleskensillalle. Asukastilaisuus pidetään tiistaina 23.11 klo 16.30–17.30 Otaniemessä. Osoite: Tekniikantie 15 Espoo, Tervetuloa!

Sijainti

Mäkkylänmetsä-Sotatuomarinpuisto

Vaihe

Suunnittelu

Sotatuomarinpuistossa sijaitsee suojeltu muinaisjäännösalue. Suojelualueella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan aikainen tykkitie. Osa tykkitiestä on jäänyt viereisen palvelutalon tontille, joka on aidattu yksityinen alue. Tarkoitus on suunnitella kapeahko noin 2,5 metriä leveä valaisematon ulkoilureitti kohtaan, jossa yhteys on katkennut. Vanhaan tykkitiehen ei osoiteta toimenpiteitä.

Molemmin puolin Kehä I väylää sijaitsee liito-oravan elinympäristöjä. Suunnittelussa otetaan huomioon merkittävät liito-orava puut ja pyritään suunnittelemaan ulkoilureitit niin että mahdollisimman paljon nykyistä puustoa säilyy.

Suunnitteluprosessin aikana selvitetään käyttäjien ja asukkaiden näkemykset hankkeeseen.

Aikataulu

Suunnittelu on käynnistynyt elokuussa 2021. Puistosuunnitelman jälkeen jatketaan rakennussuunnitteluvaiheella. Suunnitelmat valmistuvat 2022 aikana. Rakentamisaikataulu tarkentuu myöhemmin, tavoitteemme on toteuttaa reitit lähivuosien aikana.

Asukastilaisuus pidetään tiistaina 23.11 klo 16.30–17.30 Otaniemessä. Osoite: Tekniikantie 15 Espoo, Tervetuloa!

Kommentteja luonnokseen voi antaa asukastilaisuudessa tai sähköpostilla 7.12.2021 saakka.

 

Yhteystiedot

Heli Enberg

Ympäristösuunnittelija+358 43 824 8459Tekniikantie 15, Otaniemi