Yleisnäkymä viistoilmakuvana kaakon suunnasta. Etualla 22-kerroksinen torni sen Espoonlahdenkadun varrelle suunnitellut uudet ja nykyiset rakennukset
Viistoilmakuva Espoonlahdenkadulle kaakosta.Kuva: Avanto arkkitehdit

Lokirinne

AsemakaavoitusEspoonlahti

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nykyisen asuntokorttelin tehostaminen ja 16-kerroksisen tornitalon rakentaminen Espoonlahdenkadun varrelle, kauppakeskus Lippulaivan ja Espoonlahden metroaseman viereen. Muutoksen tavoitteena on tiivistää Espoonlahden keskustaa. Kaupunginhallitus päätti 23.1.2023 palauttaa asemakaavan valmisteluun.

Kaavan nimi

Espoonlahden keskus, Lokirinne

Aluenumero

410308

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Espoon asunnot

Yhteyshenkilöt

Patrik Otranen

arkkitehti, asemakaavoitus043 825 0799Tekniikantie 15, Otaniemi