Vaikuta 23.11.-18.12.2022

Lippajärven pohjoisosan ulkoilureitit

PuistotLeppävaara

Espoon kaupunkitekniikan keskus aloittaa Lippajärven pohjoisosan ulkoilureittiverkoston kehittämishanketta. Tavoitteena on suunnitella järven rantojen myötäisesti uusia ulkoilureittejä. Hanke rajautuu järven länsipuolella Vilniemen rantapuistoon, josta asemakaavassa osoitettu Lipparinteenpolku linjautuu luoteisrantaa pitkin ja liittyy pohjoisempana olevaan Nuuniitynreittiin. Reittejä on tavoitteena jatkaa järven itärannalla asemakaavan mukaisia puistoalueita pitkin Pirunkallion ja Kahisevan puistoalueiden suuntaan.

Sijainti

Kolkekannaksentie

Vaihe

Suunnittelu

Uusien reittien liittymiskohdat nykyiseen katu- ja ulkoilureittiverkostoon tutkitaan työn aikana. Reitit voivat olla paikoin valaistuja ulkoilureittejä ja paikoin vaatimattomampia polkuja. Kokonaisuudesta suunnitellaan maisemallisesti viihtyisä alueen luontoarvot huomioiden. HSY suunnittelee alueella sijaitsevien viemärien saneerausta. Hankkeita pyritään yhteensovittamaan rakentamisen vaikutusten minimoimiseksi ympäristössä.

Tällä kyselyllä kartoitetaan asukkaiden toiveita ja ajatuksia alueen kehittämiseen ja tuloksia hyödynnetään reittien suunnitelmien laatimiseen. Reitistöstä laaditaan puistosuunnitelmaluonnos, joka esitellään arviolta syksyllä 2023 asukkaille ja jolloin suunnitelmaluonnokseen voi antaa palautetta. Asiasta tiedotetaan erikseen.

Kysely on avoinna 18.12.2022 saakka. Kyselyn osoite: https://link.webropol.com/s/lippajarvi(ulkoinen linkki)

Yhteystiedot

Ville Sorvali

Suunnitteluinsinööri+358 40 657 7398Tekniikantie 15, Otaniemi