Kuvassa on ilmakuva Leppävaaranraitin sijainnista.
Kuva: Kaupunkitekniikan keskus

Leppävaaranraitin yleissuunnitelma

PuistotLeppävaara

Leppävaaranraitin tarveselvitys kattaa itse Leppävaaranraitin lisäksi Veräjäpellonreitin, Rinkelipuiston, Muukalaispuiston, Veräjäpellon puiston ja Läkkitorin, jotka liittyvät raittiin. Työn avulla voidaan perustella uusien hankkeiden tarpeellisuutta tai olemassa olevien alueiden muutostarpeita. Lisäksi selvityksessä kuvataan alustavasti tarvittavia alueita ja niille asetettavia vaatimuksia sekä tutkitaan vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia sekä arvioidaan alustavasti eri ratkaisujen kustannusvaikutuksia.

Sijainti

Leppävaaran raitti

Leppävaaranraitin tarkennettu yleissuunnitelma

Leppävaaranraitin tarveselvityksen pohjalta aloitettiin tarkennetun yleissuunnitelman laatiminen kesällä 2020.Suunnitelmaluonnokset ovat valmiit, ja niitä oli mahdollisuus kommentoida 28.10.2020 saakka. Suunnitelmaluonnoksista on laadittu liitteeksi suunnitelmaselostus, josta käy ilmi eri osa-alueiden suunnitteluperiaatteet.

Luonnosten esittelytilaisuutta ei voitu koronatilanteen vuoksi järjestää.

Leppävaaranraitin yleissuunnitelmaa esiteltiin 10.2.2021

Kommentteja yleissuunnitelmaluonnokseen saatiin runsaasti. Suunnitelmat on nyt päivitetty. Yleissuunnitelmaa meille esitteli hankkeen projektipäällikkö Heli Enberg Kaupunkitekniikan keskuksesta.
Tilaisuudessa käytiin läpi yleissuunnitelman keskeiset sisällöt ja Leppävaaranraitin kehittämiseen vaikuttavat muut seikat, kuten viemäri- ja vesihuoltoverkoston tarpeet.
Esittelytilaisuuden jälkeen oli mahdollista esittää kysymyksiä.

Ladattavat tiedostot

Yhteystiedot

Heli Enberg

Ympäristösuunnittelija+358 43 824 8459Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100