Ilmakuvaote Monikonaukean sijannista.
Monikonaukean sijainti merkitty kuvaan keltaisella viivalla

Leppävaaran urheilupuisto Monikonaukean suunnittelu

PuistotLeppävaara

Monikonaukea sijaitsee Espoon Leppävaarassa, Turuntien pohjoispuolella ja liittyy kiinteästi olemassa olevaan Leppävaaran urheilupuistoon. Leppävaaran urheilupuistoa on tavoitteena kehittää ja toimintoja monipuolistaa sekä samalla vastata kasvavien käyttäjäryhmien tarpeeseen. Suunnitelmassa on esitetty kaksi jalkapallokenttää, toinen korvaa nykyisen jalkapallokentän toimintaa sen paikalle suunnitteilla olevan urheiluhallin rakentuessa ja toinen jalkapallokentistä tulee turvaamaan kasvavien harrastajamäärien kenttäolosuhteita ja on merkitty suunnitelmaan varauksena. Tavoitteena on vaiheistaa rakentaminen niin, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan itäpuoleinen jalkapallokenttä ja siihen liittyvät reitit, hulevesirakenteet sekä ympäristö.

Vaihe

Lainvoimainen

Yhteystiedot

Leena Ihalainen

Viheraluepäällikkö+358 50 464 8858Tekniikantie 15, Otaniemi