Metsäinen ja peltojen ympäröimä alue, johon piirretty aluerajaus.
Ilmakuva suunnittelualueesta vuodelta 2019.Kuva: Espoon kaupunki

Latopellon pientaloalue

AsemakaavoitusKalajärvi

Asemakaavan tavoitteena on olemassa olevan pientaloasutuksen täydentäminen ja kehittäminen. Pientaloasutuksen lisäksi myös läheistä virkistysaluetta täydennetään. Kaava-alue rajautuu idässä Ringside Golf -golfkenttään. Niipperinoja kulkee kaarimuotoisesti pohjois-eteläsuuntaisesti kaava-alueen läpi. Latopelto on yksi Viiskorven kaavasta pois rajatuista kaava-alueista. Asemakaavan valmistelu etenee Kalajärvi-Viiskorpi -alueella suoritettavan maankäytön tarkastelun jälkeen.

Kaavan nimi

Latopelto

Aluenumero

714000

Kaavatyyppi

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatietoa

Viiskorpi 712400  kaava-alue  jaettiin osiin ehdotusvaiheessa. Jaetut, uudet kaava-alueet ovat Viiskorven keskus 712400, Rajanummi 713800, Anfallinmäki 713900, Latopelto 714000, Apilamutka 714100 ja Tolppolanmäki 714400.

 

 

Yhteyshenkilöt

Christian Ollus

aluearkkitehti, asemakaavoitus+358 50 5536171Tekniikantie 15, Otaniemi