Karttaan on merkitty Menninkäisenmetsä ja Kirkkopolku keltaisella viivalla.

Kirkkopolku, Menninkäisenmetsä, Aarne Ervin aukio

Kadut ja liikenneTapiola

Menninkäisenmetsän, Aarne Ervin aukion ja Kirkkopolun katu- ja puistosuunnitelma liittyy Tapiolan uimahallin perusparannuskohteen tarpeisiin sekä alueen muuhun nykyaikaistamiseen. Uimahallin kunnostustoimenpiteiden vaikutukset ulottuvat tontin ulkopuolisiin katu- ja puistoalueisiin, erityisesti sen pohjois- ja itäpuolen puistoon. Ympäristöön sijoitetaan maalämpökaivoja sekä parannetaan katu- ja kunnallistekniikan ratkaisuja.

Katu- ja puistosuunnitelma käsittää Menninkäisenmetsän ja Aarne Ervin aukion ja katusuunnitelma 7810/002 käsittää Kirkkopolun ja Kirkkopolun LP-alueen.

Suunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavana 12. – 23.10.2022 Otakantaa-palvelussa. Tästä linkistä otakantaa.fi-sivustolle.(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävät katusuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville syksyllä 2022. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Yhteystiedot

Miikka Hakari

Projektipäällikkö+358 43 824 9075Tekniikantie 15, Otaniemi

Tapiolan alue