Keski-Espoon LM-suunnittelualue rajattu punaisella ja kaupungin hallinnoimat metsät sekä niityt vihreällä täytöllä.
Keski-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman valmistelu on aloitettu karttaan rajatulla alueella. Suunnitelma sisältää kaupungin omistamia metsiä sekä niittyjä yhteensä noin 400 hehtaaria, jotka näkyvät kartassa vihreinä alueina.

Keski-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2022-2032

LuonnonhoitoEspoon keskusKauklahtiLeppävaara

Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma tulee sisältämään tietoa suunnittelualueen metsien ja niittyjen nykytilasta, luontoarvoista, kulttuuriympäristöistä sekä kuviokohtaiset luonnonhoidolliset toimenpiteet kymmenen vuoden ajanjaksolle 2022-2032. Suunnittelualueella on ennestään useita vanhoja suunnitelmia. Nyt laadittava suunnitelma päivittää vanhoja suunnitelmia laajempana Keski-Espoon kokonaisuutena. Uusi suunnitelma toimii alueen luonnon hoidon ja tavoitteellisen kehityksen tukena ja pohjana vuosittaisten metsätyöohjelmien kokoamiseen seuraavalla kymmenvuotisjaksolla alueella. Suunnitteluun liittyvät maastotyöt on tehty kesän ja syksyn 2021 aikana. Suunnitelmaa tehdään vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Sijainti

Keski-Espoo. Katso pääkuvasta tarkempi rajaus.

Vuorovaikutus

Lisätietoja: Espoon kaupungin luonnonhoitoyksikkö, metsäsuunnittelija Tero Alatalo tero.alatalo@espoo.fi.

Espoon metsien ja niittyjen hoitoon voit tutustua myös espoo.fissä Tietoa luonnosta ja ympäristöstä -osiossa.