koira-aitauksen sijainti kartalla
Koira-aitauksen sijainti kartalla

Kallvikinniityn koira-aitaus

PuistotEspoonlahtiKauklahti

Espoon kaupunki on aloittanut uuden koira-aitauksen suunnittelun Saunalahteen Kallvikinniityn puistoalueelle Espoon koira-aitausohjelma 2018-2028 mukaisesti. Koira-aitauksen rakentamisajankohta on tulevina vuosina.

Koira-aitausohjelma löytyy tämän linkin takaa kaupungin nettisivulta.

Ennen suunnittelun alkamista julkaistiin kysely, jossa asukkaat pystyivät esittämään toiveitaan ja mielipiteitään koira-aitauksen sijaintiin sekä rakenteisiin liittyen. Kysely oli auki 27.1-12.2.2023 välisenä aikana. Vastauksista on nyt laadittu raportti, joka löytyy tämän sivun alalaidasta kohdasta ”ladattavat tiedostot.” Raportissa esitellään myös kuinka saatu palaute tulee vaikuttamaan koira-aitauksen suunnitteluun.

Kyselyn perusteella suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä koira-aitauksen esitettyyn sijaintiin ja suunnittelua tullaan jatkamaan siihen pohjautuen. Aitauksen siirtäminen Salakuljettajantien pohjoispuolella olevalle puistoalueelle ei ole mahdollista. Lisätietoa löytyy asukaskyselyn raportista.

Seuraavaksi koira-aitauksesta laaditaan puistosuunnitelmaluonnos, joka tulee asukkaille nähtäville ja kommentoitavaksi tälle sivulle. Luonnos viimeistellään saatu palaute huomioiden hallinnolliseksi ja yleissuunnitelmatasoiseksi puistosuunnitelmaksi, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

Tämän jälkeen puistosuunnitelmasta laaditaan yksityiskohtaisempi rakentamissuunnitelma, jonka mukaisesti aitaus toteutetaan. Sekä puisto- ja rakentamissuunnitelma tulevat nähtäville tälle sivulle.

Yllä olevassa kuvassa on esitetty Kallvikinniityn puisto vihreällä rajauksella, tuleva koira-aitaus tumman sinisellä rajauksella ja yleiset pysäköintialueet vaaleansinisillä ympyröillä.

Koira-aitauksen sijainti:

Aitaus on tarkoituksena sijoittaa Kallvikinniityn puiston koillisosaan, olevalle niittyalueelle Rosopolun puistoraitin molemmin puolin niin, että toiselle puolelle tulee pienten koirien aitaus ja toiselle isojen. Aitauksen länsipuolella oleva metsikkö säilytetään ennallaan, jolloin se tarjoaa melu- ja näkösuojaa mahdollisesti myöhemmin Kallvikinkartanonkadun varrelle rakentuville asuinrakennuksille.

Koira-aitaukseen tulee olemaan matkaa Salakuljettajantieltä ja sen bussipysäkeiltä noin sata metriä ja Kallvikinkartanonkadun yleiseltä pysäköintipaikalta noin 70 metriä. Etäisyys Makasiinitien pysäköintialueelta on vähän alle 200 metriä. Suora etäisyys Makasiinitien varrella oleviin asuinrakennuksiin on vähimmillään noin 70 metriä ja Kallvikinkartanon asuinrakennuksiin 115 metriä.

Koira-aitaus jaetaan kahteen osaan isoille ja pienille koirille. Isojen koirien puoli tehdään noin 2000 m2 kokoisena ja pienten 1000m2 kokoisena Kennelliiton suositusten mukaisesti. Isojen koirien puolella metallisten kolmilankaverkkoaitojen korkeus on 2 metriä ja pienten puolella 1,6 metriä. Kaikkiin sisäänkäynteihin tehdään erilliset aidatut eteiset. Aitaukseen sijoitetaan penkkien lisäksi info-taulut ja syväkeräysastiat.

Kallvikinniityn puiston kapeus asettaa rajoituksia koira-aitauksen sijoittamiselle, sillä aitauksen koon lisäksi on huomioitava mahdollisimman suuret etäisyydet Makasiinitien, Kallvikinkartanon ja Pakaasirannan katujen varrella oleviin kiinteistöihin. Aitauksen rakentaminen lähemmäs rantaa ei ole mahdollista rannan suojavyöhykkeen ja olevan puuston takia. Lisäksi etäisyys rannan läheiseltä pelto-/niittyalueelta Pakaasirannan kadun varrella oleville kiinteistölle on erittäin lyhyt.

Suunnittelusta vastaa suunnitteluhortonomi Annika Kemppainen, annika.kemppainen@espoo.fi