Karttaan on merkitty keltaisella viivalla Itätuulenkujan itä- ja länsipäät.

Itätuulenkuja

Kadut ja liikenneTapiola

Itätuulenkuja on olemassa oleva kaksitasoinen tonttikatu. Kadun liikenne on pääosin tonttien asukas- ja huoltoliikennettä sekä Tuulimäen urheilutilojen liikennettä ja bussiterminaalin saattoliikennettä.

Vaihe

Suunnittelu

Itätuulenkuja, itä- ja länsiosa

Itätuulenkujan itä- ja länsiosa (7232/003, 004 ja 005) liittyy aiemmin suunniteltuun ja hyväksyttyyn Itätuulenkujan keskiosan katusuunnitelmaan (7323/001 ja 002).

Itäpäässä (7323/004) kadun sijainti siirtyy koilliseen ja ylös kansitasolle on suunniteltu uusi jalankulku-pyöräilyn ramppi. Itätuulenkujan katutason etelälaidalle on suunniteltu eroteltu jalankulku ja pyörätie ja pohjoisreunalle kapea jalkakäytävä. Itäpäähän katutasolla on jätetty kulkuyhteys jalankululle puiston suuntaan.

Itätuulenkujan itäosa oli kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa(ulkoinen linkki) 14.12.2022 - 2.1.2023.

Itäosan katusuunnitelma pidettiin julkisesti nähtävillä 30.1.-13.2.2023.

Länsipäässä (7323/003 ja 005) katutasolla eteläpuolelle on suunniteltu eroteltu jalankulkupyörätie ja nykyinen jalankulku-pyöräliikenteen ramppi ylös kansitasolla uusitaan. Kansitasolle muodostuu uusi kulkuyhteys keskustan länsiosasta Neljäntuulensillalta alas Itätuulenkujan kansitasolle. Kansitasolle on suunniteltu kasvillisuutta istutuslaatikoihin. Länsipään suunnitelmat pidettiin nähtävillä 11.-27.4.2022. Tekninen lautakunta on hyväksynyt länsipään suunnitelmat 14.9.2022.

Itätuulenkuja, keskiosa

Katu ja liikenne

Itätuulenkuja on olemassa oleva kaksitasoinen tonttikatu. Kadun liikenne on pääosin tonttien asukas- ja huoltoliikennettä sekä Tuulimäen urheilutilojen liikennettä ja bussiterminaalin saattoliikennettä.

Ajoradan pohjoisreunalle on suunniteltu kapea jalkakäytävä ja eteläreunaan leveä eroteltu jalankulku- ja pyörätie. Helmakujan kohdalla on leveä suojatie, joka palvelee kulkua bussiterminaaliin ja metrolle sekä saattoliikennettä.

Itätuulenkujan etelään suuntautuvassa haarassa on autopaikkoja, porrasyhteys sekä uusi jalkakäytävä.

Kansitaso palvelee asukkaita ja keskustassa asioivia. Katutasolla on Tapiolan keskuksen ohittava itä-länsisuuntainen pyöräily-yhteys, josta on kulku myös Helmakujan tulevaan pyöräpysäköintiin.

Katutasolla kulkevat olemassa olevat vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjat. Kansitason kuivatus hoidetaan hulevesikouruilla.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Itätuulenkujan kansitasolle sijoitetaan kasvillisuutta istutusaltaisiin, joilla luodaan katutilaan vehreyttä. Itätuulenkujan kansitaso toteutetaan korkeatasoisena aukiomaisena katutilana.

Itätuulenkujan katutaso valaistaan jalkakäytävien päälle sijoitettavilla valaisinlinjoilla. Kansitaso valaistaan Tapiolan design-manuaalin mukaisilla puistovalaisimilla

Rakentaminen

Katu rakennetaan talonrakennushankkeiden jälkeen alkaen 2024.

Suunnitelma-aineisto

Yhteystiedot

Miikka Hakari

Projektipäällikkö+358 43 8249075Tekniikantie 15, Otaniemi

Tapiolan alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

+358 9 81625100