Kapeaa asfaltoitua tietä reunustavat puut ja tonttien pensasaidat. Tien reunassa on myös suojeltu Leinon tammi.
Valokuva Paciuksentieltä etelään.    Kuva: Espoon kaupunki

Högnäsin täydennysrakentaminen

AsemakaavoitusEspoon keskus

Asemakaavan tavoitteena on täydennysrakentaa Högnäsin aluetta lisäämällä sinne vakituista omakotiasutusta. Kaavoituksessa turvataan alueen kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja luontoarvot. Kaavan vaikutukset Matalajärven Natura-alueeseen arvioidaan. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 20.2. – 21.3.2023.

Kaavan nimi

Högnäs

Aluenumero

633000

Kaavatyyppi

Asemakaava

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatietoa

Högnäs sijaitsee Kehä III:n luoteispuolella Bodominjärven ja Matalajärven välisellä kannaksella. Asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa golfkenttään, etelässä Hanabäckin viljelysaukeaan, lännessä Bodominjärveen ja idässä Matalajärveen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 38 hehtaaria.

Högnäs on pääosin 1950- ja 1960-luvuilla rakentunut loma-asunto- ja omakotialue, jonka alkuperäinen ilme on säilynyt. Alueelle on paljon jalopuita ja rannat ovat metsäisiä. Valtaosa nykyisistä yli 120 rakennuksesta on pienehköjä vapaa-ajan asuntoja ja talousrakennuksia, mutta alueella on myös uudempia isompia vakituiseen asumiseen luvitettuja omakotitaloja.  Högnäsin kannas on osa laajempaa Bodominjärven ympäristön maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, jonka arvot liittyvät kartano- ja kyläympäristöihin, peltoalueisiin sekä järvenrantojen tiestöön. Matalajärvi, sen rantaluhdat ja Högnäsin pohjoisosan lehtometsä kuuluvat Natura 2000 -suojelualueverkostoon.  

Asemakaavoitus on ollut vireillä yli kymmenen vuotta.  Kaavatyön verkkaiseen etenemiseen ovat vaikuttaneet Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavatyö sekä viereinen Natura-alue, joka liitettiin kaavaprosessin aikana osaksi Nuuksion kansallispuistoa. Alueen asukasmäärätavoite on prosessin kestäessä laskenut alle puoleen.  Edellisen kerran kaavaehdotus oli nähtävillä vuonna 2021. Nähtävilläolon jälkeen  alueella havaittiin uusia luontoarvoja sekä saatiin viranomaispalautetta, joiden pohjalta oli tarpeen tehdä kaavaan vielä luontoarvoja turvaavia muutoksia.

Yhteyshenkilöt

Aila Valldén

kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus+358 43 8251919Tekniikantie 15, Otaniemi
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!