Kapeaa asfaltoitua tietä reunustavat puut ja tonttien pensasaidat. Tien reunassa on myös suojeltu Leinon tammi.
Valokuva Paciuksentieltä etelään.    Kuva: City of Espoo

Högnäsin pientaloalue

AsemakaavoitusEspoon keskus

Asemakaavan tavoitteena on täydennysrakentaa Högnäsin aluetta lisäämällä sinne vakituista omakotiasutusta. Kaavoituksessa turvataan alueen kulttuurihistorialliset, maisemalliset ja luontoarvot. Kaavan vaikutukset Matalajärven Natura-alueeseen arvioidaan. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 6.4.–5.5.2021. Suojeluarvoihin liittyvän lausuntopalautteen huomioiminen edellyttänee uutta maanomistajien kuulemista, jonka todennäköinen ajankohta on syksy 2022.

Kaavan nimi

Högnäs

Aluenumero

633000

Kaavatyyppi

Asemakaava

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatietoa

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 15.8.2018 alueen asukasmäärätavoitteen puolittamisesta. Asukasmäärätavoite on nyt noin 260 asukasta. Valmistelu päätettiin kytkeä vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan ratkaisuihin.  Yleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto on ollut nähtävillä ja asemakaavan Natura-arvion päivitys on valmistutunut. 

Yhteyshenkilöt

Aila Valldén

kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus043 825 1919Tekniikantie 15, Otaniemi

Katariina Peltola

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus043 825 5200Tekniikantie 15, Otaniemi

Kati Vuorinen

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu040 521 9772Tekniikantie 15, Otaniemi