Näkymä Haukilahdenranta -kadun ja Haukitien risteyksestä, kuvakaappaus Google Maps
Näkymä Haukilahdenranta -kadun ja Haukitien risteyksestä, kuvakaappaus Google Maps

Haukitien rakentaminen

Kadut ja liikenneTapiola

Urakassa rakennetaan uudestaan Haukitie välillä Haukilahdenranta - Haukikuja.

Vaihe

Rakentaminen

Hankekuvaus

Rakennushankkeessa rakennetaan uudelleen vesihuoltoa ja parannetaan liikenteen sujumista Haukilahdenranta -kadun ja Haukikujan välisellä osuudella. Haukitien pohjoispäässä muutetaan ajojärjestelyjä rakentamisen ajaksi. Haukitie suljetaan välillä Haukilahdenranta -katu ja Haukikuja rakentamisen etenemisen mukaan sekä Haukilahdenkadun ja Haukitien risteys avataan ajoneuvoliikenteelle.

Työt aloitetaan jätevesipumppaamon rakentamisella. Uusi pumppaamo rakennetaan puistoalueelle eri puolelle Haukitietä kuin nykyinen pumppaamo. Jätevesipumppaamon kaivanto tuetaan tukiseinällä. Jätevesipumppaamo perustetaan teräsputkipaalujen varaan tehdylle teräsbetoniselle pohjalaatalle. Pumppaamon valmistuttua aloitetaan uuden vesijohdon ja jätevesiviemärin rakentaminen katualueella välille Haukilahdenranta - Haukikuja. Myös vesihuoltokaivantoa joudutaan tukemaan noin 80 metrin pituisella osuudella tukiseinällä. Kadun kuivattamiseksi rakennetaan hulevesiviemäri. Tele- ja sähkökaapeleita sekä kaukolämpöjohtoa varten asennetaan suojaputket. Rakentaminen ulottuu Haukilahdenrannan ja Haukitien risteysalueelle katurakenteiden liittämisen vaatimassa laajuudessa. Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä uusitaan kadun rakennekerrokset. Vanha pumppaamo puretaan ja alue siistitään.

Kadun pohjoisreunaa levennetään pysäköintipaikkojen rakentamiseksi. Katuvalaistus uusitaan työalueen osuudella. Katu asfaltoidaan ja asennetaan reunatuet. Piennaralueet nurmetetaan sekä istutetaan joitain puistosyreeneitä. Haukitien pohjoispäässä olleet työnaikaiset ajojärjestelyt palautetaan ennalleen.

Rakentaminen kestää kesästä 2023 vuoden 2024 kevääseen. Haukitie kuitenkin avataan liikenteelle ja pohjoispään ajoneuvoliikenne suljetaan vuoden 2023 puolella. Lopullinen asfaltointi ja joitain viimeistelytöitä jää oletettavasti keväälle 2024.

Mm. paalutus- ja pontitustyö (tukiseinien rakentaminen) aiheuttaa melua alueella.

 

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: kesä/2023 - kesä/2024

Pääurakoitsija: Espoon kaupunki

Vastaava mestari: Jyrki Lehtinen