Bilar på Ring I.
Näkymä Kehä I:ltä pohjoiseen.Kuva: Esbo stad

Hagalundinkallion kehittämisalue

Maankäytön tarkasteluTapiola

Suunnitteluvaihe on maankäytön tarkastelua, jossa kartoitetaan maankäytön mahdollisuuksia, reunaehtoja ja periaatteita. Kehittämisalueella tutkitaan Kehä I:n tunnelointia ja kattamista Tapiolan ja Otaniemen välillä. Vapautuvalle alueelle suunnitellaan tiivis uusi asumisen ja palvelujen kokonaisuus, joka toimii yhdistävänä osana Tapiolan ja Otaniemen kaupunkirakenteen välillä. Tarkastelu huomioi Kehä I kehittämisen jatkossa siten, että aluetta rajaavaa asemakaavoitusta voidaan edistää. Asemakaavoitukselle ei ole vielä aikataulua. Tätä työtä on edeltänyt kaavahanke (Hagalundinkallio, 221300), joka ei ole edennyt asemakaavana ja suunnitteluvaihe on nyt muutettu maankäytön tarkasteluksi.

Sampo Sikiö

aluearkkitehti, asemakaavoitus+358 46 8773474Tekniikantie 15, Otaniemi