Finnsinmäki

Kadut ja liikenneKauklahti

Kuninkaankartanontie on nykyinen kokoojakatu ja se palvelee myös joukkoliikennettä. Kaipuunkuja, Ryttarsinpelto, Ryttarsinhaka ja Kansanopistontie ovat uusia tonttikatuja. Vanha Finnsintie ja Vanha Ryttarsintie ovat olemassa olevia asuntokatu/kevyen liikenteen väyliä. Järvikyläntie on olemassa oleva asuntokatu. LP-1 alue on uusi yleinen pysäköintialue. Linus Sundellintie on uusi tonttikatu. Linuksen polku on uusi kevyen liikenteen väylä.

Katuluokka

Kuninkaankartanontie on Finnsinmäkeä ja Espoonkartanon aluetta palveleva nykyinen kokoojakatu ja se palvelee myös joukkoliikennettä. Kaipuunkuja, Ryttarsinpelto, Ryttarsinhaka ja Kansanopistontie ovat Finnsinmäki I kaava-aluetta palvelevia uusia tonttikatuja. Vanha Finnsintie ja Vanha Ryttarsintie ovat olemassa olevia Finnsinmäki ja Finnsinmäki I kaava-alueiden asuntokatu/kevyen liikenteen väyliä. Järvikyläntie on olemassa oleva Finnsinmäki I kaava-alueen pientaloalueen asuntokatu välillä Hiekkarata - Kuninkaankartanontie. LP-1 alue on uusi yleinen pysäköintialue. Linus Sundellintie on Finnsinmäki I kaava-aluetta palveleva uusi tonttikatu. Linuksen polku on uusi kevyen liikenteen väylä Linus Sundellintien päästä Hiekkaradalle.

Poikkileikkaus

Kuninkaankartanontie on 1-ajoratainen katu, jonka ajoradan leveys on 6,5 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on harjakalteva. Ajoradan vasen reuna on reunakivetön. Ajoradan oikeassa reunassa kulkee 3,5 metriä leveä reunakivellä erotettu yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, joka on kalteva ajoradan suuntaan.

Kuninkaankartanontie ja Lapinkyläntien liittymä on tasoliittymä. Kadun keskiosassa sijaitseva Kuninkaankartanontie ja Järvikyläntien liittymä on myös tasoliittymä.

Kuninkaankartanon katusuunnitelman alueella on kaksi esteetöntä linja-autopysäkkiä, molemmat pysäkit on mitoitettu yhdelle linja-autolle.

Kaipuunkuja on 1-ajoratainen katu, jonka ajoradan leveys on 4,5 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on sivukalteva.

Kaipuunkuja sekä Ryttarsinpelto liittyvät Kuninkaankartanontiehen kadun länsipäästä tasoliittymällä.

Ryttarsinpelto on 1-ajoratainen katu, jonka ajoradan leveys on 5,5 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on harjakalteva. Kadun alkuosalla Ryttarsinhaan liittymään asti ajoradan vasemmassa reunassa kulkee 2,5 metriä leveä reunakivellä erotettu jalkakäytävä, joka on kalteva ajoradan suuntaan.

Ryttarsinhaka on 1-ajoratainen katu, jonka ajoradan leveys on 5,5 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on harjakalteva. Ajoradan vasemmassa reunassa kulkee 2,5 metriä leveä reunakivellä erotettu jalkakäytävä, joka on kalteva ajoradan suuntaan. Ryttarsinhaan pohjoisosa jatkuu 3 metriä leveänä sorapintaisena kevyenliikenteenväylänä Vanhalle Ryttarsintielle.

Ryttarsinhaka liittyy Ryttarsinpeltoon kadun eteläpäästä tasoliittymällä.

Vanha Finnsintie on 1-ajoratainen katu, jonka ajoradan leveys kadun eteläosalla on 5 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on sivukalteva. Ajoneuvojen kääntöpaikan jälkeen katu jatkuu yhdistettynä kevyenliikenteenväylänä Kuninkaankartanontielle. Kevyenliikenteen väylän leveys on eteläosalla (Vanhan Finnsintie) 2,5 metriä ja pohjoisosalla (Vanha Ryttarsintie) 3,5 metriä.

Vanha Finnsintie liittyy Finnsinmäkeen kadun eteläpäästä tasoliittymällä. Vanha Ryttarsintie liittyy Kuninkaankartanontien JKPP:hen kadun pohjoispäästä ja Vanha Ryttarsintieltä on kevyenliikenteen yhteys Ryttarsinhaalle.

Kansanopistontie on 1-ajoratainen katu, jonka ajoradan leveys on 5,5 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on harjakalteva. Ajoradan oikeassa reunassa kulkee 3,5 metriä leveä reunakivellä erotettu yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, joka on kalteva ajoradan suuntaan.

Kansanopistontie liittyy Kuninkaankartanontiehen kadun pohjoispäästä tasoliittymällä ja Finnsinmäkeen kadun eteläpäästä tasoliittymällä.

Järvikyläntie on 1-ajoratainen katu, jonka ajoradan leveys on 7 metriä (vaihtelee suunnitteluosuudella). Ajoradan poikkileikkaus on sivukalteva suunnitteluosuudella. Ajoradan oikeassa reunassa kulkee 2,5 metriä leveä reunakivellä erotettu jalkakäytävä. Kadun vasemmassa reunassa välillä Linus Sundellintie – Kuninkaankartanontie kulkee 3,5 metriä leveä reunakivellä erotettu kevyen liikenteen väylä. Kevyen liikenteen väylät ovat kaltevia ajoradan suuntaan.

Järvikyläntie liittyy Kuninkaankartanontiehen kadun itäpäästä tasoliittymällä. Järvikyläntieltä on tasoliittymä Hiekkaradalle. Järvikyläntieltä on tasoliittymä Linus Sundellintielle ja Järvikyläntieltä on ajoliittymä rakennettavalle LP-1 pysäköintialueelle. Järvikyläntien/Linus Sundellintien liittymässä on linja-autopysäkki.

Linus Sundellintie on 1-ajoratainen katu, jonka ajoradan leveys on 5,5 metriä. Ajoradan poikkileikkaus on harjakalteva. Ajoradan vasemmassa reunassa kulkee 2,5 metriä leveä reunakivellä erotettu jalkakäytävä, joka on kalteva ajoradan suuntaan. Linuksen polun leveys on 2,5 m ja poikkileikkaus on sivukalteva.

Linus Sundellintie liittyy Järvikyläntiehen kadun eteläpäästä tasoliittymällä.

Liikenne

Kuninkaankartanontie on Espoonkartanon alueen pääyhteys alueen ulkopuoliseen liikenneverkkoon. Kadun liikenne on pääosin Espoonkartanon ja Finnsinmäen kaava-alueen alueiden asukas- ja työmatkaliikennettä.

Kun koko Espoonkartanon alueen suunniteltu maankäyttö on toteutunut, Kuninkaankartanontie liikennemäärä (KAVL) on noin 1 500 ajon./vrk.

Kuninkaankartanontiellä kulkee myös maataloustyökoneita. Kadulta on haalausreitti (sähkömuuntamon kuljetusreitti) Järvikylän sähköasemalle.

Kaipuunkuja on Finnsinmäki I kaava-alueen päättyvä asuntokatu. Kadun liikenne on pääosin kadun varren asukas- ja työmatkaliikennettä.

Kun koko Finnsinmäki I alueen suunniteltu maankäyttö on toteutunut, Kaipuunkujan liikennemäärä (KAVL) on noin 30 ajon./vrk, Ryttarsinpellon liikennemäärä (KAVL) on noin 300 ajon./vrk, Ryttarsinhaan liikennemäärä (KAVL) on noin 200 ajon./vrk, Vanha Finnsintien liikennemäärä (KAVL) on noin 50 ajon./vrk, Kansanopistontie liikennemäärä (KAVL) on noin 700 ajon./vrk. Järvikyläntien liikennemäärä (KAVL) on noin 200 ajon./vrk.  Linus Sundellintie liikennemäärä (KAVL) on noin 100 ajon./vrk.

Ryttarsinpelto on uusi päättyvä Finnsinmäki I kaava-alueen asuntokatu. Kadun liikenne on pääosin Finnsinmäki I kaava-alueen alueiden asukas- ja työmatkaliikennettä.

Ryttarsinhaka on uusi päättyvä Finnsinmäki I kaava-alueen asuntokatu. Kadun liikenne on pääosin Finnsinmäki I kaava-alueen alueiden asukas- ja työmatkaliikennettä. Ryttarsinhaan päästä on kevyenliikenteenyhteys Vanhalle Ryttarsintielle.

Vanha Finnsintie on päättyvä Finnsinmäki ja Finnsinmäki I kaava-alueiden asuntokatu. Kadun liikenne on pääosin kadun asukas- ja työmatkaliikennettä.

Kansanopistontie on Finnsinmäki I kaava-alueen asuntokatu, jota kautta on ajoyhteys Finnsinmäelle. Kadun liikenne on pääosin Finnsinmäki I kaava-alueen alueiden asukas- ja työmatkaliikennettä.

Järvikyläntie on Finnsinmäki I kaava-alueen pientaloalueen asuntokatu, jota kautta on ajoyhteys Järvikylään. Kadun liikenne on pääosin Järvikylän alueen asukas- ja työmatkaliikennettä.

Järvikyläntiellä kulkee myös maataloustyökoneita.

Linus Sundellintie on Finnsinmäki I kaava-alueen päättyvä asuntokatu. Kadun liikenne on pääosin kadun varren asukas- ja työmatkaliikennettä.

Istutukset

Esitettyjen kadunrakennustoimenpiteiden yhteydessä ei tehdä istutuksia. Piennaralueet nurmetetaan.

Järvikyläntien piennaralueet nurmetetaan. LP-1 alueen eteläpuoliselle alueelle istutetaan uusia puita ja pensaita ja Kuninkaankartanontien ja Järvikyläntien liittymäalueen nykyinen puusto säilytetään LP-1 alueen itäreunassa.

Vaikutus kaupunkikuvaan

Kuninkaankartanontie toteutetaan nykyisenkaltaisena maaseutumaisena osittain avo-ojin varustettuna kokoojakatuna.

Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivi on graniittia. Piennaralueet nurmetetaan. Ajorata ja kevyen liikenteen väylä valaistaan kevyen liikenteen väylän reunaan asennettavin valaisinpylväin (korkeus 10 m). Valaistus toteutetaan LED-valaisimin.

Meluaitaa rakennetaan kadun eteläosaan välille Lapinkyläntie – Ryttarsinpelto noin 225 metrin matkalle. Meluaidan tehollinen korkeus on 2,5 metriä välillä Lapinkyläntie - Kaipuunkuja ja Kaipuunkujalta pohjoiseen meluaidan tehollinen korkeus on 2,0 metriä. Meluaita liittyy rakennettavaan Lapinkyläntien meluaitaan Lapinkyläntien liittymässä.

Kaipuunkuja ja Ryttarsinpelto toteutetaan reunakivellisenä asuntokatuna.

Ajoratojen ja Ryttarsinpellon jalkakäytävän kulutuskerros on asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet nurmetetaan. Kaipuunkujan ajorata valaistaan ajoradan reunaan asennettavin valaisinpylväin (korkeus 8 m). Valaistus toteutetaan LED-valaisimin.

Ryttarsinpelto ja Ryttarsinhaka toteutetaan reunakivellisinä asuntokatuina.

Ryttarsinpellon ajorata ja jalkakäytävä valaistaan jalkakäytävän reunaan asennettavin valaisinpylväin (korkeus 8 m). Valaistus toteutetaan LED-valaisimin.

Ryttarsinhaan ajoradan ja jalkakäytävän kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Ryttarsinhaan JKPP-osuus on sorapintainen. Ajorata ja kevyen liikenteen väylä valaistaan kevyen liikenteen väylän reunaan asennettavin valaisinpylväin (korkeus 8 m). Valaistus toteutetaan LED-valaisimin.

Vanha Finnsintie ja Vanha Ryttarsintie ovat kaavassa merkitty suojelumerkinnöillä s, st ja sk, joka määrää kadun historiallisesti arvokkaan luonteen ja avo-ojallisen poikkileikkauksen säilytettäviksi.

Vanhan Finnsintien eteläosan ajoradan ja ajoneuvojen kääntöpaikan kulutuskerros on asfalttia. Ajoradan poikkileikkaus on avo-ojallinen. Kevyen liikenteen väylät ovat sorapintaisia ja poikkileikkaukseltaan avo-ojallisia. Piennaralueet nurmetetaan. Ajorata ja kevyen liikenteen väylät valaistaan reunaan asennettavin valaisinpylväin. Valaistus toteutetaan LED-valaisimin.

Kansanopistontie toteutetaan reunakivellisenä asuntokatuna.

Kansanopistontien ajoradan ja kevyen liikenteen väylän kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia.  Piennaralueet nurmetetaan. Ajorata ja kevyen liikenteen väylä valaistaan kevyen liikenteen väylän reunaan asennettavin valaisinpylväin (korkeus 10 m). Valaistus toteutetaan LED-valaisimin.

Järvikyläntie toteutetaan reunakivellisenä katuna.

Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet nurmetetaan. Ajorata ja jalkakäytävät valaistaan jalkakäytävän reunaan asennettavin valaisinpylväin (korkeus 10 m). Valaistus toteutetaan LED-valaisimin.

Järvikyläntien LP-1 alue toteutetaan asfalttipäällysteisenä reunakivettynä pysäköintialueena. Pysäköintialueen saarekkeet ja kiveysalueet kivetään harmaalla betonikivellä. Pysäköintialue valaistaan. Valaistus toteutetaan LED-valaisimin.

LP-1 alueen lounaisnurkassa on varaus muuntamolle (vm).

Linus Sundellintie toteutetaan reunakivellisenä asuntokatuna.

Ajoradan ja jalkakäytävän kulutuskerrokset ovat asfalttia. Ajoradan reunakivet ovat graniittia. Piennaralueet nurmetetaan. Ajorata ja jalkakäytävä valaistaan jalkakäytävänreunaan asennettavin valaisinpylväin (korkeus 8 m). Valaistus toteutetaan LED-valaisimin.

Linuksen polku on kivituhkapintainen.

Kuivatus ja vesihuolto

Kuninkaankartanontien, Ryttarsinpellon ja Järvikyläntien katualueelle rakennetaan koko Finnsinmäen kaava-aluetta palvelevia vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti, joka purkaa Kuninkaankartanontien sivuojaan. Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Pintatulvatilanteessa tulvavedet ohjautuvat Kuninkaankartanontien viereiseen avo-ojaan.

Kaipuunkujan katualueelle rakennetaan koko Kaipuunkuja kiinteistöjä palvelevia vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Ajoradan kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti, joka purkaa Kuninkaankartanontien eteläosan hulevesiviemäriin. Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Pintatulvatilanteessa tulvavedet ohjautuvat Kuninkaankartanontien sivuojaan.

Ryttarsinhaan katualueelle rakennetaan koko Finnsinmäen kaava-aluetta palvelevia vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti, joka purkaa Ryttarsinpellon hulevesiviemärin kautta Kuninkaankartanontien sivuojaan. Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Pintatulvatilanteessa tulvavedet ohjautuvat Ryttarsinpellon kautta Kuninkaankartanontien sivuojaan.

Vanhan Finnsintien ja Vanhan Ryttarsintien katualueelle rakennetaan koko Finnsinmäen kaava-aluetta palvelevia vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatus hoidetaan avo-ojin, jotka purkavat Gustavsronpuiston VL-alueelle. Pintatulvatilanteessa tulvavedet ohjautuvat Gustavsronpuiston VL-alueelle.

Kansanopistontien katualueelle rakennetaan koko Finnsinmäen kaava-aluetta palvelevia vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylän kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti, joka purkaa Espoontallinpolun pohjoispuolella olevaan rakennettavaan hulevesien viivytysaltaaseen. Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Pintatulvatilanteessa tulvavedet ohjautuvat rakennettavaan hulevesien viivytysaltaaseen.

Linus Sundellintien katualueelle rakennetaan koko Linus Sundellintien kiinteistöjä palvelevia vesihuolto-, tietoliikenne- ja energiaverkon linjoja. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten rakennetaan hulevesiviemäröinti, joka purkaa kadun keskiosan kohdalta korttelin 70007 hulevesirasitteen kautta peltoaukean sivuojaan. Katujen osien pituuskaltevuudet ovat riittävät toimivalle pintakuivatukselle. Pintatulvatilanteessa tulvavedet ohjautuvat korttelin 70007 hulevesirasitteen kautta peltoaukean sivuojaan.

Katujen rakenteet

Katurakennekerrokset on suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitusohjeen mukaisesti. Kuninkaankartanontien katuluokka ajoradalla on 3 E/F ja kevyenliikenteenväylällä 6 E/F. Kaipuunkujan katuluokka ajoradalla on 5 E/F. Ryttarsinhaan katuluokka ajoradalla on 5 E/F ja kevyenliikenteenväylällä 6 E/F. Vanhan Finnsintien ja Vanhan Ryttarsintien katuluokka ajoradalla on 5 E ja kevyenliikenteenväylällä 6 E. Kansanopistontien katuluokka ajoradalla on 5 E/F ja kevyenliikenteenväylällä 6 E/F. Järvikyläntien katuluokka ajoradalla on 4 E ja kevyenliikenteenväylällä 6 E. Linus Sundellintien katuluokka ajoradalla on 5 E/F ja kevyenliikenteenväylällä 6 E/F.

Katurakenteiden kokonaispaksuudet vaihtelevat maaperäolosuhteiden perusteella, ajoradoilla 0,89 - 1,09 metriä ja kevyen liikenteen väylillä 0,79 – 0,99 metriä. Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.

Vanhan Finnsintien ja Vanhan Ryttarsintien katurakenteiden kokonaispaksuudet ovat maaperäolosuhteiden perusteella, ajoradalla 0,64 metriä ja jalkakäytävillä 0,79 metriä. Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.

Järvikyläntien katurakenteiden kokonaispaksuudet ovat maaperäolosuhteiden perusteella, ajoradalla 0,79 metriä ja jalkakäytävillä 0,79 metriä. Katujen päällysrakenteet mahtuvat katualueelle.

Muuta

Kuninkaankartanontien, Ryttarsinpellon, Ryttarsinhaan, Vanhan Finnsintien, Vanhan Ryttarsintien ja Kansanopistontien kadunrakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 aikana. Kaipuunkuja, Järvikyläntie ja Linus Sundellintie on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Ladattavat tiedostot

Yhteystiedot

Peik Salonen

Projekti-insinööri+358 43 827 3067Tekniikantie 15, Otaniemi