Kuninkaankartanontien ja Finnsintien risteys, kuvakaappaus Google Maps
Kuninkaankartanontien ja Finnsintien risteys, kuvakaappaus Google Maps

Finnsinmäen katujen rakentaminen

Kadut ja liikenneKauklahti

Urakassa rakennetaan Kuninkaankartanontie välillä Lapinkyläntie – Kansanopistontie, Kaipuunkuja, Ryttarsinpelto, Ryttarsinhaka, Vanha Finnsintie, Kansanopistontie ja Järvikyläntie välillä Kuninkaankartanontie – Hiekkabaana sekä Linus Sundellin tie ja Linuksenpolku. Siihen sisältyy myös Kuninkaankartanontien ja Järvikyläntien liittymän viereisen LP-alueen rakentaminen. Työt valmistuvat alkukesästä 2023.

Hankkeen kuvaus

Rakennushankkeessa toteutetaan nykyisten katujen Kuninkaankartanontien, Järvikyläntien ja Finnsinmäen sekä kevyen liikenteen reittien Vanhan Ryttarsintien ja Vanhan Finnsintien rakentaminen. Nykyinen Vanha Ryttarsintie tie muuttuu kevyen liikenteen reitiksi. Vanhan Finnsintien eteläosassa on autoliikenne sallittu. Uusia, rakennettavia katuja ovat Kaipuunkuja, Ryttarsinhaka, Ryttarsinpelto, Kansanopistontie ja Linus Sundellintie. Uusi, rakennettava kevyen liikenteen reitti on Linuksenpolku. Vanha Ryttarsintie ja Vanha Finnsintie on merkitty asemakaavassa luonteeltaan historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi ja sen poikkileikkaus avo-ojineen säilytetään.

Rakentamiseen kuuluu vesijohtojen, jätevesiviemärin, hulevesiviemärin sekä  sähkö- ja telekaapeleiden suojaputkien asentaminen.  Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen edellyttää mm. louhintoja, maapohjan vahvistamista stabiloimalla sekä teräsbetoniputkipaalujen ja paalulaatan rakentamista. Kansanopistontien varteen rakennetaan jätevesipumppaamo.

Melueste rakennetaan Lapinkyläntien osuudelle alkaen Finnsinmäen risteyksen itäpuolelta jatkuen Kuninkaankartanontielle noin 230 m pituudelta. Melueste perustetaan putkipaaluille ja se on rakenteeltaan puurunkoinen ja puuverhoiltu.

Kuninkaankartanontien eteläpuolelle rakennetaan jalankulku- ja pyörätie välille Kansanopistontie - Lapinkyläntie. Yleinen paikoitusalue rakennetaan Järvikyläntien ja Kuninkaankartanontien risteyksen länsipuolelle. Järvikyläntietä rakennetaan Kuninkaankartanontien risteyksestä n. 50 metrin pituudelta. Järvikyläntien ja Linus Sundellintien risteykseen asennetaan bussipysäkki.

Kansanopistontie rakennetaan Vanhan Finnsintien itäpuolelle Kuninkaankartanontien ja Finnsintien välille.  Kansanopistontien länsilaidalle rakennetaan jalankulku- ja pyörätie. Noin 200 metriä pituinen hulevesipainanne rakennetaan Kansanopistontien itäpuolelle. Painanne on noin 70 cm syvä ja sen leveys vaihtelee. Painanteeseen johdetaan Kansanopistontielle rakennettavan hulevesiviemärin vedet.

Järvikyläntien ja Hiekkaradan välille rakennetaan Träskbyn koulun kiertävät Linus Sundellintie sekä Linuksenpolku, joka on kevyen liikenteen reitti. Linus Sundellintien länsireunaan rakennetaan jalkakäytävä.

Kansanopistontielle, Vanhalle Finnsintielle, Ryttarsinpeltoon ja -hakaan sekä Linus Sundellintielle rakennetaan alempi päällystekerros ilman reunakiviä. Jalkakäytävät ja pyörätiet jäävät murskepintaisiksi. Vihertöitä ei toteuteta. Nämä kadut rakennetaan valmiiksi talojen valmistuttua.

Kuninkaankartanontie, Järvikyläntie, Vanha Ryttarsintie, Kaipuunkuja ja Linuksenpolku rakennetaan valmiiksi. Pientareet viimeistään kylvämällä nurmikoksi tai niityksi. Paikoin pientareita katetaan kuorikatteella. 

Lisätietoja rakennuskohteesta löytyy Espoon kaupungin nettisivulta, Finnsinmäki, josta löytyvät myös katukohtaiset suunnitelmat.

Hankkeen perustiedot:

Arvioitu toteutusajankohta:

huhtikuu 2022 – kesäkuu 2023

Pääurakoitsija:

GRK Infra Oy

Hankepäällikkö:

Sirpa Salminen