Työelämätaidot

Espoon yhteislyseo tarjoaa TATin suunnittelemat nuorten bisneskurssit osana työelämäsuuntautunutta oppimista. TATin toiminnan tavoite on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Oman talouden hallinnan, työelämäosaamisen ja yrittäjyysosaamisen tueksi on tarjolla kolme kattavaa digitaalisessa oppimisympäristössä olevaa oppimateriaalikokonaisuutta, joilla harjoitellaan keskeisiä tulevaisuustaitoja. Materiaalien esimerkit oikeasta yrityselämästä motivoivat opiskelijoita, ja niiden avulla he oppivat prosesseista ja saavat tietoa työelämästä usealta eri toimialalta. Nuoret oppivat esimerkkien kautta myös kriittistä ajattelutaitoa. Valitse siis TATin bisneskurssit ja ole valmiimpi ymmärtämään tulevaisuuden työelämää!

TAT Oman talouden hallinta

Onko sinulla vaikeuksia saada rahasi riittämään? Entä tiedätkö millaisia vaikutuksia kulutusvalinnoillasi on? Nyt sinun ei tarvitse enää miettiä. TAT1-opintojaksolla näihin ja moniin muihin kulutukseen ja oman talouden hallintaan liittyviin ongelmiin saadaan vastauksia.  Tällä opintojaksolla opitaan kantamaan vastuuta omasta taloudesta sekä tulemaan toimeen omillaan. Kaikki ihmiset toimivat kuluttajina globaalissa taloudessa ja tämän ymmärtäminen auttaa hahmottamaan omien valintojen merkitystä osana maailmanmarkkinoita. Keskeistä opintojaksolla on vahvistaa omaa tietämystä ja tätä kautta lisätä itseluottamusta omaan taloudelliseen toimintaan. Opintojaksolla opitaan tienaamisesta, vastuullisesta kuluttamisesta, säästämisestä ja sijoittamisesta, vakuuttamisesta sekä luotonotosta.

TAT Työelämäosaaminen

Työelämä on jatkuvaa muutosta! Jos pohdit, miten juuri sinä löydät paikkasi työelämässä, on tämä opintojakso vastaus. Tässä opintojaksossa opitaan suunnittelemaan omaa tulevaisuutta ja vahvistamaan omia jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia. On tärkeää, että lukiossa opiskelija saa riittävän ymmärryksen tulevan työelämän vaatimuksista - olipa tämä ala sitten mikä tahansa. Opintojaksolla opitaan tietoja ja taitoja, jotka auttavat toimimaan työyhteisön jäsenenä ja ohjaamaan tavoitteellisuuteen. Työelämässä on tärkeää ymmärtää entistä moninaisempien toimintaympäristöjen rikkaus sekä  myös oman työhyvinvoinnin merkitys. Opintojaksolla saamme konkreettisia näkemyksiä työelämään erilaisten vierailujen kautta. Tutustumme myös työelämän tulevaisuuden megatrendeihin kuten tekoälyyn. 

TAT Yrittäjyysosaaminen

Haaveiletko yrittäjyydestä? Tässä sinulle opintojakso! Tämä opintojakso  antaa sinulle laajat eväät oman yrityksen perustamiseen aina liikeideasta valmiseen konseptiin.  Etsimme yhdessä jokaisen opiskelijan vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita joiden kautta liiketoimintasuunnitelmaa voidaan hahmottaa. Tämän ohella keskeiseksi teemaksi opintojaksolla nousee yrittäjyyteen liittyvien vastuiden ja velvollisuuksien tuntemus. Opintojaksolla opiskellaan erityisesti myynnin ja asiakaspalvelun perusteita, asiakasryhmien tunnistamista ja markkinoinnin perusperiaatteita. Avaamme yritysmaailman monia muotoja erilaisten vierailujen kautta.

YH Työelämäpassi

Oletko jo aktiivisesti mukana työelämässä? Jos vastasit kyllä, voit saada nyt tästä myös yhden opintojakson suorituksen. Ideana on, että suoritat erilaisia työelämään liittyviä tehtäviä ohjeiden mukaan. Tehtävinä on esimerkiksi Linked In -profiilin tekoa, työnhakuvideo sekä työelämävarjostus. Tehtäviä voi suorittaa koko lukio-opintojen ajan, kunhan ne ovat valmiit ennen kuin valmistut. Jos kiinnostuit tästä, ota yhteyttä joko Tero Mattilaan tai Sami Ravattiseen. Hyväksytystä suorituksesta saat myös erillisen todistuksen, jota voit hyödyntää esimerkiksi työnhaussa tulevaisuudessa.

Kuva: Nina Luoma ja EYL:n opiskelijat
Leppävaara