Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Se edustaa kaupunkia, valvoo kaupungin etua ja panee valtuuston päätökset käytäntöön.  

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä, ja jokaiselle on oma varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi.  

Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä joka toinen maanantai. Kokoukset eivät ole julkisia. Kokousten esityslistat julkaistaan internetissä edeltävänä torstaina. Päätökset julkaistaan kokousten jälkeen.  

Kaupunginhallituksen alla toimivat konsernijaosto, elinkeino- ja kilpailukykyjaosto sekä tila- ja asuntojaosto.

Kaupunginhallituksen päätöstiedotteet