Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat

Espoon kaupungin työntekijöiden on noudatettava kaupungin eettisiä periaatteita ja käytännön toimintatapoja (nk. Code of Conduct). Ne on koottu Espoo-tarinasta, kaupunkikonsernin ohjeista sekä laeista ja asetuksista.

Periaatteet koskevat kaikkea toimintaamme ja määrittävät asemasta tai työtehtävistä riippumatta kaikkien luottamushenkilöidemme, johtajiemme, viranhaltijoidemme ja työntekijöidemme tapaa toimia.