Kestävä Espoo -kehitysohjelma

Espoon kestävän kehityksen työssä kehitetään, kokeillaan ja otetaan käyttöön tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja yhdessä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja toimiva arki hiilineutraalissa kaupungissa.

Espoo on sitoutunut kansainvälisessä edelläkävijäkaupunkien johtajuusohjelmassa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t, Sustainable Development Goals) vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki kehittää yhdessä yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa ratkaisuja, jotka toimivat esimerkkeinä tulevaisuuden hiilineutraalista kaupunkielämästä.

Kestävä Espoo -ohjelman kehittämistä, kokeiluja ja yhteistyötä tehdään pääasiassa ulkoisen rahoituksen mahdollistamissa projekteissa. Niiden kautta etsitään espoolaisten arkea helpottavia ratkaisuja esimerkiksi vähähiiliseen liikkumiseen, puhtaaseen energiaan, kiertotalouteen ja älykaupungin tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on löytää paikallisia ratkaisuja, joilla ratkaistaan globaaleja haasteita. 

Kuluva valtuustokausi 2021–2025 on Kestävä Espoo -ohjelman kolmas. Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yksi keskeinen keino Espoo-tarinan, kaupungin strategian, toteuttamisessa.

Ohjelmasuunnitelma: Kestävä Espoo -kehitysohjelma(ulkoinen linkki)

Valtuuston asettamat tavoitteet Kestävä Espoo -ohjelmalle 2021–2025

Kurkistuksia Kestävä Espoo -ohjelmaan 2017–2021