Espoon kansainvälinen koulu opiskelijoille ja vanhemmille

EIS:ssä tärkeintä on opiskelijoiden turvallisuus ja hyvinvointi. Pyrimme kehittämään terveitä, tukevia ihmissuhteita, jotka ovat yhteisömme sydän. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää kehittää ja ylläpitää kommunikaatiokulttuuria, läpinäkyvyyttä ja luottamusta oppilaiden, vanhempien ja opettajien välillä. Nämä sivut ovat saatavilla vain englanniksi.

Primary School Electives

Middle School Electives 2021-22

Life after 9th Grade