Pilaantunut maaperä

Maaperä on pilaantunutta, kun siinä olevan haitallisen aineen pitoisuus ylittää selvästi luonnontilaisen pitoisuuden. Pilaantumista aiheuttavat muun muassa öljyt, raskasmetallit ja torjunta-aineet. Pilaantuneesta maaperästä pitää ilmoittaa samoin kuin sen kunnostamisesta.

Pilaantunut maaperä voi aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle ja luonnolle tai vähentää ympäristön viihtyisyyttä ja käyttöarvoa. Pilaantuneella alueella on ollut yleensä teollista toimintaa, jätteiden käsittelyä tai maahan hautaamista tai öljyjen ja kemikaalien varastointia.   

Ympäristövalvonta seuraa pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostustoimintaa Espoossa. Lisäksi ympäristövalvonta kokoaa ja välittää tietoa pilaantuneista ja kunnostetuista kohteista muun muassa maankäyttöä ja rakentamista varten. Maaperää suojellaan mm. Espoon ympäristönsuojelumääräyksillä ja useilla laeilla. 

Jos alueella on ollut mahdollisesti maaperää pilaavaa toimintaa tai on muu epäilys, että maaperä voi olla pilaantunutta: 

Kirsi Järvisalo

ympäristötarkastaja040 636 5476Ympäristönsuojelu PL 44 , Tekniikantie 15 02070 ESPOON KAUPUNKI

Maria Favorin

Ympäristötarkastaja043 827 2259Ympäristönsuojelu PL 44 , Tekniikantie 15 02070 ESPOON KAUPUNKI