Öljy- ja kemikaalivahingot

Välittömästi torjuntaa vaativista öljy- ja kemikaalivahingoista, joista voi aiheutua terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista, tulee ilmoittaa yleiseen hätänumeroon 112.

Öljy- ja kemikaalivahinkoja pyritään ehkäisemään ennalta. Vahinkoja voi aiheutua kemikaalien ja öljyn käsittelystä, niiden varastoinnista ja maanalaisten säiliöiden käytöstä poistosta.  Espoon ympäristönsuojelumääräyksissä on määräyksiä vahinkojen ehkäisemiseksi.

Öljy- ja kemikaalivahingoissa maaperä saattaa pilaantua. Tällöin pilaantunut maa-alue tulee puhdistaa. Öljy- ja  kemikaalivahingon torjunnassa käytetty imeytysaine ja torjunnan yhteydessä poistettu maa-aines on vietävä vaarallisen jätteen keräykseen(ulkoinen linkki) tai pilaantuneisuuden mukaiseen vastaanottopaikkaan.  

Öljyn näköinen kalvo veden pinnalla ei ole aina öljyä. Maa- ja kallioperästä liukenee veteen luontaisesti rautaa ja mangaania. Kun vesi pääsee maan pinnalle hapellisiin oloihin, nämä metallit hapettuvat ja muodostavat rautayhdisteitä käyttävien bakteereiden kanssa öljyn näköistä kalvoa. 

Lue lisää:  

Minne vien vaaralliset jätteet? (HSY)(ulkoinen linkki)

Pelastuslaitoksen öljyntorjunta