Öljy- ja kemikaalivahingot

Välittömästi torjuntaa vaativista öljy- ja kemikaalivahingoista, joista voi aiheutua terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista, tulee ilmoittaa yleiseen hätänumeroon 112.

Ympäristövahinkoja voi ehkäistä ennalta kiinnittämällä huomiota öljyn ja  kemikaalien käsittely- ja varastointitapoihin.  Öljyvahinko voi tulla ilmi esim. maanalaisten säiliöiden käytöstä poistossa.  Espoon ympäristönsuojelumääräyksissä on määräyksiä vahinkojen ehkäisemiseksi.

Öljy- ja kemikaalivahingoissa maaperä saattaa pilaantua. Tällöin pilaantunut maa-alue tulee puhdistaa. Öljy- ja kemikaalivahingon torjunnassa käytetty imeytysaine ja torjunnan yhteydessä poistettu maa-aines on vietävä vaarallisen jätteen keräykseen(ulkoinen linkki) tai pilaantuneisuuden mukaiseen vastaanottopaikkaan.  

Öljyn näköinen kalvo veden pinnalla ei ole aina öljyä. Maa- ja kallioperästä liukenee veteen luontaisesti rautaa ja mangaania. Kun vesi pääsee maan pinnalle hapellisiin oloihin, nämä metallit hapettuvat ja muodostavat rautayhdisteitä käyttävien bakteereiden kanssa öljyn näköistä kalvoa. Öljy vedessä voi kertoa myös ympäristövahingosta.

Ympäristövahinkojen ja -rikosten aiheuttamien välittömien torjuntatoimien ja jälkien puhdistamisen kustannuksista vastaa pääsääntöisesti vahingon aiheuttaja. Mikäli vahingon aiheuttajaa ei saada selville, kustannuksista vastaa kiinteistön tai maa-alueen omistaja.

Lue lisää:  

Minne vien vaaralliset jätteet? (HSY)(ulkoinen linkki)

Pelastuslaitoksen öljyntorjunta