Lajittelusta ja kierrätyksestä vastaa asukas. 

Neuvoja esimerkiksi jätteiden lajittelusta tai vaarallisten jätteiden varastoinnista ja käsittelystä saa HSY:ltä. Lisätietoa jätehuollosta, lajittelusta ja kierrätyksestä on HSY:n jäteoppaassa(ulkoinen linkki) sekä jätteet ja kierrätys -verkkosivulla(ulkoinen linkki)

Jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa, on toimitettava ensisijaisesti HSY:n Sortti-asemalle tai muuhun HSY:n järjestämään vastaanottopaikkaan. 

Espoossa pakkausjätteiden keräys on pääsääntöisesti järjestetty kiinteistökohtaisesti. Kotitaloudet, joilla ei ole kiinteistökohtausta keräystä, voivat viedä pakkausjätteet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ekopisteille(ulkoinen linkki)

Käytetyn hiekoitussepelin (hiekoitushiekan) voi käyttää uudelleen tai sitä voi hyödyntää maarakentamisessa. Sepelin tulee kuitenkin olla puhdasta eikä se saa olla roskaista. Pienet määrät roskaista tai muuten ylimääräistä sepeliä voi maksua vastaan viedä HSY:n Sortti-asemille. Suuremmat määrät voi toimittaa Espoon maanvastaanottoon.

Vaaralliset jätteet tulee toimittaa vaarallisten jätteiden keräykseen. Kotitalouksien vaaralliset jätteet voi viedä ilmaiseksi HSY:n vaarallisten jätteiden keräyspisteille tai Sortti-asemille(ulkoinen linkki)

Kotona tapahtuneiden pienten öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnassa käytetyt rätit ja pyyhkeet sekä mahdollisesti torjunnan yhteydessä poistettu maa-aines on vietävä vaarallisen jätteen keräykseen. Lue lisää öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta.

Yritykset ja yhteisöt huolehtivat itse jätteiden ja ongelmajätteiden tunnistamisesta, lajittelusta ja varastoimisesta sekä kuljetuksen ja käsittelyn järjestämisestä. 

Lue lisää: 
Jätehuoltomääräykset (HSY)(ulkoinen linkki) 

Jätehuollon järjestäminen ja vastuut (Espoo) 

Jätteet ja kierrätys pääkaupunkiseudulla (HSY)(ulkoinen linkki) 

Jäteopas neuvoo lajittelussa (HSY)(ulkoinen linkki) 

Rinki -ekopisteet (Rinki Oy)(ulkoinen linkki)