Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on hyvä kaupunki

Kaupunki on jatkuvassa muutoksessa. Kaupunkisuunnittelulla ennakoidaan ja ohjataan muutosta.

Kaupunki on monimutkainen kokonaisuus, joka muuttuu jatkuvasti. Asukkaat, palvelut ja työpaikat tulevat ja menevät. Yhä useampi suomalainen asuu kaupungissa ja muuttoliike tuo ihmisiä pääkaupunkiseudulle. Siksi tarvitaan lisää asumista ja palveluita. Liikkuminen, työnteko, kaupankäynti ja vapaa-ajan viettotavat muuttuvat.  

Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on ohjata kaupungin kehitystä. Ennakoimme pitkän aikavälin muutoksia ja vastaamme ajankohtaisiin tarpeisiin. Suunnittelu on myös säilyttämistä: vaalimme arvokkaita ympäristöjä, kuten luontoa, virkistysalueita ja kulttuuriympäristöä.   

Yhteistyötä ja yhteensovittamista 

Hyvällä kaupungilla on monia ominaisuuksia.  

 • Asumisessa on vaihtoehtoja erilaisiin elämäntilanteisiin ja mieltymyksiin. 

 • Kaupunginosat ovat omaleimaisia ja elinvoimaisia, viihtyisiä ja turvallisia.   

 • Palveluita ja työpaikkoja on tarjolla eri puolilla kaupunkia.  

 • Luonto on monimuotoista ja virkistysalueita on lähellä asukkaita.  

 • Kotiseudun historiaa ja kulttuuria arvostetaan ja ne luovat alueelle identiteettiä.   

 • Liikkuminen on sujuvaa ja turvallista kulkumuodosta riippumatta.  

 • Kaupunkiympäristö tarjoaa mahdollisuuksia kestäviin elämäntapoihin ja valintoihin.  

Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on toimiva kokonaisuus. Se on erilaisten näkökulmien ja tavoitteiden yhteensovittamista, joka edellyttää monipuolista tietoa ja yhteistyötä. Kaupunkisuunnittelussa työskentelee eri alojen ammattilaisia, kuten arkkitehteja, insinöörejä, maisema-arkkitehteja, liikennesuunnittelijoita ja muita asiantuntijoita. 

Kaavaa suunnittelee aina monien eri alojen ammattilaisia,  jotka tekevät yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden ja viranomaisten sekä asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Asukkailla on lähiympäristöstään tietoa ja kokemusta, jota suunnittelijoilla tai asiantuntijoilla ei ole.
Lue, millaista on työskennellä kaupunkisuunnittelussa.

Kaupunkisuunnittelun tavoitteet 

Espoon kaupunkisuunnittelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Sen mukaan kaupunkisuunnittelun tavoitteena on  

 • järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle 
 • edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä 
 • turvata kansalaisille osallistumismahdollisuus asioiden valmistelussa 
 • turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen 

Lähde: ympäristöministeriö 

Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on varmistaa, että Espoo on myös tulevaisuudessa hyvä paikka elää, tehdä työtä ja harjoittaa liiketoimintaa.