Vanhusneuvosto pöytäkirja 7/2022

 • Päätöksenteko
7.9.2022 8.00

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD                    

Vanhusneuvoston kokous 7/2022

Aika:           31.8.2022 klo 12.3016:00

Paikka:       Nh Pitkäjärvi, Tekniikantie 15

Kutsutut:

Puheenjohtaja
Olli Männikkö

Jäsenet
Marja-Liisa Lahtinen
Gustav Båsk
Kerttu Perttilä
(poistui klo 15.41 asian 11.3 käsittelyn aikana)
Kalevi Kivistö
Matti Passinen
Katri Rannisto
Hannu Viitanen
Pentti Walkama
Mia-Lis Vilja-Elomaa Aarno Turunen 
Juhani Kytö
Erja Tikka

Asiantuntijajäsenet
Esa Yletyinen
Elina Kylmänen                              
(saapui klo 14.30, asian 9 käsittelyn aikana)
Marjo Eboreime, etänä
(poistui klo 14.00 asian 9 käsittelyn aikana)
Anne Savolainen

Kh:n edustaja
Karin Cederlöf eikä varajäsen

Sihteeri
Maria Rysti

Muut:
Teams -yhteydellä Sanna Rosendahl
Antti Mäkinen (asia 9)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.31

2. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys lisäyksillä kohtaan ”muut asiat”.

4. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Erja Tikka.

5. Espoon kaupunginhallituksen esitys Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen vanhusneuvostoon jäseniksi tai varajäseniksi

Espoon kaupunginhallitus päätti 8.8.2022 esittää seuraavia henkilöitä Länsi-Uudenmaan vanhusneuvostoon:

Jäseniksi

Olli Männikkö
Gustav Båsk
Hannu Viitanen
Kaija Viitakoski
Juhani Kytö

Varajäseniksi sijaankutsumisjärjestyksessä

1. Kerttu Perttilä
2. Kalevi Kivistö
3. Katri Rannisto
4. Matti Passinen
5. Pentti Walkama

Keskusteltiin, onko tietoa muiden Länsi-Uudenmaan kuntien esityksistä. Puheenjohtaja selvittää asiaa ja tiedottaa vanhusneuvoston jäseniä sähköpostitse.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

6. Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot

Pyydettäviä lausuntoja ei ole tiedossa. Vanhusneuvosto antoi 11.8.2022 lausunnon HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025 Espoon kaupunginhallituksen konsernijaostolle. Vanhusneuvoston hyväksytty lausunto on esityslistan liitteenä.

Päätös: merkittiin lausunto HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vv. 2023-2025 tiedoksi.

7. Espoon vanhusneuvoston toimintasäännön päivittäminen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistyy 1.1.2023 ja vaikuttaa myös Espoon vanhusneuvoston tehtäviin. Espoon vanhusneuvoston uuden toimintasäännön valmistelu päätettiin vanhusneuvoston kokouksessa 6.4.2022 toteutetaan niin, että toimintasääntö on valmis syyskuun lopulla 2022 kaupunginhallituksen käsittelyyn.  Vanhusneuvoston virkamiesjäsenet tekevät työryhmänä ensimmäisen luonnoksen vanhusneuvoston sihteerin kanssa vanhusneuvoston käsittelyyn.

Keskusteltiin, onko vanhusneuvostojen muutostilanteeseen saatavilla neuvoja Kuntaliitosta tai muista isoista kunnista. Hyte ry:n sivuilta voi saada myös tietoa. Olisi kuitenkin hyvä tarkastella Espoon vanhusneuvoston nykyistä toimintasääntöä ja vertailla hyvinvointialueen tehtäviä. Tämän jälkeen voisi vertailla muiden kuntien toimintasääntöjä.

Päätös: Marjo Eboreime toimii valmistelutyöryhmän puheenjohtajana. Työryhmään kuuluvat vanhusneuvoston virkamiesjäsenet. Työryhmä laatii luonnoksen vanhusneuvostolle kommentoitavaksi. Luonnos on valmis syyskuun aikana.

8. Sykettä syksyyn - juhlan 2.10.2022 valmistelutilanne

Juhlatoimikunnan puheenjohtaja Hannu Viitanen kertoi valmistelun tilanteesta. Järjestelyt ovat kunnossa. Bussikuljetukset sujuvat aiempaan malliin. Painotuotteet eivät ole vielä tulleet painosta, mutta ovat tulossa todennäköisesti ensi viikolla. Tapiolan palvelukeskukseen toimitetaan käsin jaettavat materiaalit, muut materiaalit toimitetaan suoraan kohteisiin. Lisäksi materiaaleja jaetaan sähköisesti. Sovittiin vapaaehtoisista avustamaan: Kerttu Perttilä ja Katri Rannisto.

Elo -ryhmä järjestää infopisteitä Espoon kulttuurikeskuksen aulassa. Sykettä Syksyyn -juhla käynnistää vanhustenviikon 2022. Liikuntapalvelut ja vanhusten palvelut järjestävät ohjelmaa vanhustenviikolle.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

9. Tapiolan alueen ikääntyneiden palvelut

Tapiolan alueen projektijohtaja Antti Mäkinen kertoi diaesityksen avulla Tapiolan alueen kehittämisestä ikääntyneen väestön palvelujen näkökulmasta.

Käsittelystä:

Puheenjohtaja käytti puheenvuoron hyvinvointialueen ja kaupungin yhteistyöstä ja sen merkityksestä, jotta saadaan jatkossakin Espoon ikääntyneille tarvittavat tilat ja palvelut.

Tapiolan alueen tulevat ikääntyneiden palvelut ja tilat huolestuttavat. Palvelukeskuksen tilat tulee varmistaa. Palvelukeskus voi toimia nykyisissä tiloissa ainakin vuoteen 2024.

Kuka omistaa jatkossa elä ja asu -seniorikeskukset? Kiinteistöyhtiö omistaa edelleen kiinteistöt, vaikka hyvinvointialue järjestää toimintaa niissä. Länsi-Uudellamaalla ei ole muissa kunnissa elä ja asu -konseptia eikä Kauniaista lukuun ottamatta palvelukeskuksia. Palvelukeskustoiminnalla ylläpidetään ikääntyneiden toimintakykyä. Espoon palvelukeskuksissa on satojatuhansia käyntejä vuosittain.

Tapiolassa tulisi varmistaa puistojen riittävyys.

Tapiolaan tulisi saada ulkokuntosali.

Vanhusneuvoston pitäisi edistää uuden palvelukeskuksen tilojen löytymistä ja ryhtyä erityisseurantaan Tapiolan ja myös muiden alueiden osalta, että ikääntyneiden palveluita on tarjolla ja niille varmistetaan tilat myös hyvinvointialueelle siirryttäessä.

Tapiolassa tuulee, se pitäisi huomioida suunnittelussa. Tuuliselvitykset tehdään aina suunnittelun yhteydessä. Tapiolassa pysäköinti on haastavaa, kuitenkin moni ikääntynytkin haluaisi liikkua autolla. Tapiolassa on toistaiseksi riittävästi pysäköintipaikkoja, kauppakeskuksen alla on yli 2000 paikkaa.

Ehdotus: kutsutaan vanhusneuvoston kokoukseen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja muita keskeisiä poliitikkoja, jotka vaikuttavat myös hyvinvointialueella.

Puheenjohtaja kehotti vanhusten palvelujen johtajaa esittelemään vanhusten palvelujen tilatarpeitaTapiolan projektipäällikölle. 

Päätös: merkittiin esitys ja käyty keskustelu tiedoksi. Tapiolan alue ja varsinkin palvelukeskus ovat vanhusneuvoston erityisessä valvonnassa. Kutsutaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja muita hyvinvointialueen osalta keskeisiä Espoon poliitikkoja seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen.

10. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön näkökulmasta

10.1 Elinvoiman tulosalue/ Esa Yletyinen

Kesällä oli kahdeksalla alueella maksutonta puistojumppaa. Osallistujia on ollut runsaasti ja palaute on ollut hyvää. Saaristoveneilyä ja saaristoystäviä tilastoidaan. Maauimalassa on ollut paljon kävijöitä. Olarin liikuntakeskuksen remontti jatkuu ainakin lokakuun loppuun asti. Varsinkin altaan remontti on kesken. On mahdollista, että yläkerran liikuntatiloja voisi saada aiemmin käyttöön. Liikuntatoimi yrittää saada korvaavia liikuntamahdollisuuksia. Lippulaivan kaupunkikeskuksessa on uusia liikuntaryhmiä. Edelleen Espoo.fi -sivuilta löytyy liikuntatallenteita linkki. Tällä hetkellä ei ole erityisiä korona-rajoituksia. Korona-pudokkaille on suunnitteilla kampanja.

Voimaa Vanhuuteen alkukartoituskysely toteutettiin loppukeväällä, ja saatiin yli 500 vastausta senioreilta. Ammattilaisilta saatiin niin vähän vastauksia, että heille uudistetaan kysely.

Käsittelystä:

Pentalaan kaivataan lisää penkkejä. Puistonpenkkiasia on laajempi kokonaisuus, penkkejä tarvitaan lisää eri puolille Espoota. Toivotaan, että energian hinnan kohoaminen ei vaikuta ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksiin. Uimahalleihin saattaa tulla muutoksia. Jääkö edes yksi sauna käyttöön? Toivottavasti terapia-altaan vedenlämpötilaa ei tarvitse laskea. Sitä käytetään mm. senioreiden vesijumppaan. Energiaa tulee kaikkien säästää kaikessa.

Tehdäänkö paperisia tiedotteita liikuntaryhmistä? Käytetään mahdollisimman vähän paperisia esitteitä. Tavoitteena on, että esitteistä olisi tulostettavia täsmäversioita. Seniorit liikkeelle -tapahtumia järjestetään kuukausittain eri puolilla Espoota.

Leppävaaran uimahallissa on havaittu puutteita, hissejä ja osa suihkuista eivät ole toimineet kunnolla.

Toivotaan, että Olarin liikuntakeskuksen tilat avataan mahdollisimman pian, vaikka uima-allas on vielä remontissa. Asiasta on keskusteltu kaupungin toimijoiden kesken.

Ovatko ihmiset löytäneet senioripakun? Senioripaku on toiminut ns. pysäkkitoimintana. Kävijöitä on ollut. Senioripakun toimintaa arvioidaan ja muutetaan tarpeen mukaan.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa tehdään alkukartoituskyselyn mukaan suunnitelmia.

Wee-Gee -talo on maksuton 70 vuotta täyttäneille. Talosta löytyy kulttuuria ja liikuntaa.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

10.2 Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala/ Elina Kylmänen

Korona-tilanne on kohtuullisen rauhallinen vanhusten palveluissa. Sairaalassa ja hoivakodeissa on yksittäisiä koronapotilaita. Kotihoidossa ei ole koronaa yhdelläkään asiakkaalla tällä hetkellä. Henkilöstötilanne on vaikea. Sijaisten saaminen on vaikeaa lyhyellä varoitusajalla. Kotihoidossa joudutaan säätelemään jatkuvasti asiakasreititystä poissaolojen takia. Espoon sairaalassa jouduttiin sulkemaan 30 sairaansijaa kesällä henkilöstövajeen takia. Hoivakodeissa ei voida ottaa käyttöön kaikkia paikkoja henkilöstöpulan takia. Palveluketjut hidastuvat koko terveydenhuollossa henkilöstöpulan takia. 1.9.2022 alkaa vuoronvaihto- ja ylityökielto Superin ja Tehyn jäsenille.

Käsittelystä:

Kauklahden palvelukeskuksessa kävijämäärät ovat vähentyneet ainakin osin koronan takia. Kävijöitä tulisi olla, että palvelukeskustoiminta jatkuu. Palvelukeskustoiminta on näillä näkymin siirtymässä hyvinvointialueelle. Espoossa yhteistyö varmaan jatkuu, mutta hyvinvointialueen toiminnasta ei vielä voi tietää. Palvelukeskuksiin tulisi houkutella ikääntyneitä, koska niissä on mahdollista pitää omaa toimintakykyä yllä.

Selvityksen mukaan hoivaa tarvitsevien iäkkäiden määrä ei ole kasvanut, vaikka ikääntyneiden määrä on kasvanut. RAI -mittarilla arvioituna espoolaisten hoivakodeissa asuvien iäkkäiden palvelutarve vastaa suomen keskiarvoa.

Hoiva-asumisessa on iso määrä huonosti suomea osaavia työntekijöitä. Onko heidän kieliopintoihinsa satsattu? Espoossa on tarjolla kielikoulutusta.

Espoossa on ollut jo vuosia hoiva-avustajia. Hoiva-avustajat auttavat päivittäisissä asioissa hoivakodin asukkaita. Heillä on koulutus tehtäviinsä.

Joko Espooseen on tullut Filippiineiltä hoitajia? Espoo rekrytoi 25 filippiiniläistä sairaanhoitajaa. He tulevat huomenna Suomeen. Heillä on ensin perehdytystä ja perehtymistä. He suorittavat aluksi hoiva-avustajan tutkinnon. Ukrainalaisten pakolaisten hoitoalan tutkinnon suorittaneita ja riittävän kielitaidon omaavia henkilöitä on selvitetty, mutta vielä heitä ei ole löytynyt.

Tällä hetkellä eläkeläis- ja veteraaniyhdistysten järjestöavustukset päättää hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta. Vanhusneuvosto pyytää, että vanhusten palvelujen johtaja ja perusturvajohtaja varmistavat, että kaupungin budjetista löytyy järjestöavustuksiin määrärahat. Samoin tulee varmistaa, että eläkeläis- ja veteraaniyhdistykselle annetaan tiloja edelleen käyttöön.

Kaupungissa on käyty keskusteluja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminnan jatkumisesta.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

10.3 Konsernihallinto/ Marjo Eboreime

10.4 Kaupunkiympäristön toimiala/ Anne Savolainen

Olarin liikuntakeskuksen remonttiin liittyy myös taloyhtiön remonttiin liittyvä siivous. Tämä osaltaan on vaikeuttanut kuntosalin avaamista.

Kanervakodin hanke ARA-kohteena sai puolloin tila- ja asumisjaostolta. Jaosto ei puoltanut Mankkaan palvelutalohanketta ARA-hankkeena, koska Espoossa tarvitaan vapaarahoitteisia kohteita. Kaavavalmistelu on myös vielä kesken.

ARA -kohteissa on asukkaan varallisuusrajat, mikä vaikuttaa asukasvalintaan. Espoo on pyytänyt ARA:lta selkeytystä ohjeisiin. Espoossa on ylitarjontaa ARA-hoivapaikoista ja pulaa varallisuusrajat ylittävien hoivaa tarvitsevien iäkkäiden paikoista. ARA:n varallisuusraja ylittyy usein esim. jos henkilö omistaa kesämökin.

Päätös: merkittiin tiedoksi. Anne Savolainen pitää vanhusneuvostoa ajan tasalla Olarin liikuntakeskuksen asiassa. Vanhusneuvosto ei lähesty tilapalveluja tällä hetkellä asiasta, vaan antaa työrauhan asian selvittelyyn. 

 1. Muut asiat
  1.  Vanhusneuvostopäivä 2.11.2022

Paikanpäällä osallistuvat: Olli Männikkö ja Katri Rannisto.

Kaikki halukkaat vanhusneuvoston jäsenet voivat osallistua etänä.

Puheenjohtaja lähettää ohjelman vanhusneuvoston jäsenille

Päätös: merkittiin tiedoksi.

  1.  PKS -vanhusneuvosto 16.9.2022 klo 12

Espoon vanhusneuvostosta osallistuvat Erja Tikka, Katri Rannisto, Pentti Walkama, Olli Männikkö, Matti Passinen, Juhani Kytö ja Marja-Liisa Lahtinen. Sihteeri ilmoittaa Kauniaisten vanhusneuvostolle osallistujat.

Päätös: merkittiin tiedoksi osallistujat.

  1.  Espoon yleiskaavojen ajantasaisuuden tarkistaminen

Kaupunginhallitus on päättänyt 16.05.2022 Espoon yleiskaavojen ajantasaistamisesta(ulkoinen linkki). Asiasta on tulossa esittely vanhusneuvoston kokoukseen myöhemmin syksyllä. Vanhusneuvostossa on aiemmin ollut esillä mm.

Puolarmetsän sairaala-alueen tarve tulevaisuudessa julkisten palvelujen tonttitarpeisiin.

Palveluverkkosuunnitelmaa voisi myös käydä läpi vanhusneuvostossa. Laura Malm-Grönroos vastaa palveluverkkosuunnitelmasta. Otetaan palveluverkkosuunnitelma eri kokoukseen kuin yleiskaava-asia.

Päätös: kutsutaan asiantuntija kertomaan palveluverkkosuunnitelmasta.

  1.  Länsi-Uudenmaan järjestöneuvottelukunta, Länsi-Uudenmaan ikäverkosto 

Linkki(ulkoinen linkki)

Asia ei suoraan koske vanhusneuvostoa, vaan järjestöjä. Lähetetään järjestökirje asiasta. Vanhusneuvosto kannustaa järjestöjä osallistumaan.

Päätös: lähetetään järjestökirje asiasta.

 

  1.  Vanhusneuvoston varautuminen Länsi-Uudenmaan vanhusneuvosto työskentelyyn

Puheenjohtaja esitti, että vanhusneuvosto voisi kokoontua pohtimaan Länsi-Uudenmaan vanhusneuvoston työskentelyä ja järjestäytymistä etukäteen.

Päätös: Asia jäi hautumaan. Ei sovittu vielä kokoontumista.

 

 1. Tiedoksi:

Syksyn 2022 kokoukset klo 12.30-15.30:

keskiviikko             5.10.2022 (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

torstai                    3.11. 2022 (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

keskiviikko             7.12.2022 (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

Sykettä Syksyyn -juhla: 2.10.2022

 

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Olli Männikkö 
puheenjohtaja                                                             

Maria Rysti
sihteeri

Erja Tikka
pöytäkirjan tarkastaja