Smart Otaniemen visiota työstetään yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten ja Espoon kaupungin kanssa

  • Yrittäjyys
  • Ympäristö
  • Espoon kaupunki
18.10.2022 16.52Päivitetty: 19.10.2022 6.22
Ihmiset istuvat pöydän ympärillä keskustelemassa
Uusien asioiden kokeileminen vaatii rohkeutta, mutta sen täytyy olla myös lainsäädännön puolelta mahdollista ja taloudellisesti järkevää.

Smart Otaniemi tapahtumassa 12.10.2022 kuultiin kehittämisympäristön ajankohtaisesta kehitystyöstä ja jaettiin ajatuksia yhteisen vision rakentamiseksi. Tapahtuma kokosi yhteen Smart Otaniemen kehittämisen keskeiset toimijat Espoon kaupunki, VTT, Aalto-yliopisto sekä joukon edelläkävijäyrityksiä ja muita toimijoita.

Smart Otaniemen tavoitteena on olla yksi globaalisti johtavista kehitysympäristöistä tulevaisuuden kestäville ja älykkäille kaupunkiratkaisuille. Smart Otaniemelle laaditaan syksyn 2022 aikana kokonaissuunnitelma. Se sisältää vuoteen 2030 ulottuvan vision sekä tiekartan, joka kertoo tarvittavat toimenpiteet visioon pääsemiksi. Nyt järjestetty tapahtuma tarjosi eri toimijoille mahdollisuuden tuoda esiin näkemyksiä ja toiveita Smart Otaniemen vision sisällöstä sekä verkostoitua toisten alueen toimijoiden kanssa. Tapahtumassa kuultiin puheenvuoroja Espoon kaupungilta, VTT:ltä, Aalto-yliopistolta, ACRE:lta, Schneiderilta, Nokialta, Carunalta, Nodeonilta ja HSL:ltä.

Kestävän kehityksen haasteita ratkaistaan yhteistyöllä

Puheenvuoroissa korostui yhteistyön tekemisen merkitys, koska kestävän kehityksen haasteita ei kukaan pysty ratkaisemaan yksin. Myös oikealla ajoituksella on tärkeä rooli. Eri toimijat tulisi kutsua yhteistyöhön silloin, kun asioihin voi vielä vaikuttaa. Uusien toimintatapojen viemisessä eteenpäin täytyy myös olla valmis todella haastamaan vanhat toimintamallit ja varata riittävästi aikaa asioiden ymmärtämiselle ja omaksumiselle.

Smart Otaniemen visiolta toivottiin kehitysympäristön ja siellä tehtävän kehitystyön konkreettista määrittelyä. Tekemiseen toivottiin joustoa ja mahdollisimman vähän byrokratiaa.  Innovatiivisuus vaatii nopeaa toimintaa ja silloin puhutaan kuukausista, ei vuosista. Kaupunkien nopeita kokeiluja kiiteltiin ja niitä toivottiin jatkossa lisää. Kokeilujen tärkeänä antina todettiin ongelmien havaitsemien, jolloin ne voidaan korjata ennen palvelujen skaalaamista. On myös tärkeää huolehtia, että päätöksentekijöillä on ajantasainen tieto uusista ratkaisuista, jolloin ne osataan huomioida lainsäädännössä.

Smart Otaniemen kokonaissuunnitelman laadinta jatkuu tapahtumassa työstettyjen ajatusten pohjalta syksyn 2022 aikana.  Kokonaissuunnitelman laadinta on osa Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hanketta.

Mitä vihreä siirtymä voisi tarkoittaa sinun yrityksesi kehitystyössä?

Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen vaatii rohkeaa uutta ajattelua ja uusia näkökulmia. Espoossa on osaamista vastata tähän haasteeseen. Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hankkeessa kehitetään yritysten, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä luodaan konkreettisia kehitysympäristöjä vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseksi. Hankkeen toteuttavat Espoon kaupunki, VTT, Aalto-yliopisto ja Omnia yhteistyössä useiden kumppaniyritysten kanssa. Hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR -rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Tapiola
  • Kestävä kehitys
  • Yrittäjyys
  • Innovaatiotyö