OmaEspoo kokoaa kaupungin verkkopalvelut yhteen

  • Espoon kaupunki
24.11.2021 8.10Päivitetty: 26.11.2021 9.41

Teksti on julkaistu alunperin Espoo-lehdessä 4/2021
Lue Espoo-lehden 4/2021 muita juttuja

Espoo on aloittanut uuden OmaEspoo-sivuston kehittämisen. Kyseessä on itsepalvelukanava, jossa kaupungin eri palvelut ja asiakkaan omat tiedot löytyvät helposti samasta paikasta. OmaEspoo on myös osallistumisen kanava. Sen kautta kuntalaiset voivat osallistua kaupungin palvelujen kehittämiseen. 

OmaEspoo-palvelu tulee käyttöön vuoteen 2024 mennessä, mutta uudistukseen liittyy useita kehitysvaiheita, jotka vievät aikaa. Vuodenvaihteen jälkeen käynnistyy kilpailutus teknisen ratkaisun toimittajan valinnasta. Asiakkaat pääsevät mukaan kehitystyöhön. Pitkin matkaa kaupunki toteuttaa kyselyjä ja järjestää työpajoja ja testausmahdollisuuksia asiakkaille. 

"Haluamme sekä uudistaa sähköisiä palvelujamme että lisätä niiden tarjontaa.  Monella kuntalaisella on kuitenkin huoli siitä, kuinka asiointi onnistuu, kun kaikki sähköistyy. Siksi on tärkeää, että Espoossa säilyy mahdollisuus asioida puhelimitse tai paikan päällä asiointipisteissä. Panostamme myös digitukeen, jotta asiakas ei jää sähköisessäkään asioinnissa yksin, vaan saa tukea ja neuvontaa. Tarjoamme digitukea myös etänä", asiointijohtaja Kirsi Remes kertoo. 

Kaikki Espoon asiointipisteet ovat koronasulkujen jälkeen taas avoinna, ja kävijämäärissä on palattu lähelle koronaa edeltänyttä aikaa.