Mun Espoo kartalla -tulokset auttoivat ideoimaan tulevaisuutta Viiskorpeen ja Kalajärvelle 

  • Kaupunkisuunnittelu
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen
13.12.2021 11.16Päivitetty: 15.12.2021 7.02
Ideoituja rakennuksia ja katutilaa. Kuvassa myös ihmisiä.
Visiokuva kehittyvästä pohjoisespoolaisesta asuinkeskuksesta.Kuva: Espoon kaupunki

Pohjois-Espoossa on käynnissä maankäytön tarkastelu, jossa pohditaan tulevaisuuden maankäytön ja liikenteen vaihtoehtoja Viiskorvesta Kalajärvelle ulottuvalle alueelle. Nykyisen Kalajärven palvelukeskuksen lisäksi alueelle on vireillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa merkitty myös uusi Viiskorven keskus. 

Tarkastelussa on alusta asti haluttu ottaa mahdollisimman monien asukkaiden mielipiteet huomioon. Mun Espoo Kartalla -kyselyn tulokset tarjosivat valmiin aineiston, josta voitiin poimia asukkaiden näkökulmia mukaan jo varhaisessa vaiheessa. Kyselyn tulokset ovat lisänneet suunnittelijoiden tietoa asukkaille tärkeistä paikoista ja tulevaisuuden kehitysideoista.  

Mun Espoo kartalla -kyselyn tuloksista haluttiin viestiä Kalajärven ja Viiskorven asukkaille. Lisäksi alueen kehittämisestä haluttiin keskustella asukkaiden kanssa kyselyn tuloksia pohjana käyttäen. Tätä varten asukkaille järjestettiin 6.9.2021 Viiskorpi-Kalajärven alueen maankäyttöä ja liikennettä koskeva tulevaisuuspaja.  

Näin tuloksia hyödynnettiin tulevaisuuspajassa 

 Keskustelun lisäksi tulevaisuuspajan tarkoituksena oli kehittää Mun Espoo kartalla -kyselystä saatua asukastietoa yhdessä eteenpäin. Asukkaille haluttiin antaa mahdollisuus vaikuttaa oman asuinalueensa tulevaisuuden kehitykseen. Työpajan alussa suunnittelijat esittelivät alueelta saatuja kyselytuloksia eri näkökulmista. Keskustelun jälkeen asukkaiden tehtävänä oli luoda pienryhmissä tulevaisuuden visiokolmio, jonka pohja-aineistona kyselyn tuloksia hyödynnettiin. 

Visiokolmion runko oli koottu Mun Espoo -kyselyn vastauksien perusteella. Kolmion pohjan muodostivat asukkaille aiemmin esitetyt kartat, joihin oli koottu vastaajien kehitysideoita Viiskorven ja Kalajärven alueesta. Näiden karttojen tärkein tarkoitus oli tukea työpajassa käytävää keskustelua ja tuoda näkyväksi sellaistenkin asukkaiden näkemyksiä, jotka eivät työpajaan osallistuneet.  

Visiokolmion ensimmäisessä tehtävässä asukkaat määrittivät alueen nykyisiä ja tulevia ominaisuuksia. Sen tueksi kartoista oli mahdollista saada erilaisia ideoita.  

Toisessa tehtävässä alueelle luotiin tulevaisuuden tunnelmakartta. Sen karttapohjaksi oli valittu sellainen Mun Espoo kartalla -kyselyn tuloksista saatu kartta, johon vastaajat olivat merkinneet, minne haluaisivat uusia asuntoja. Tälle karttapohjalle asukkaat siirsivät erilaisia tunnelmakuvia, jotka nekin oli valittu tehtävään Mun Espoo kartalla -kyselyn avoimia vastauksia noudatellen. Lopuksi asukkaat saivat vielä kuvata alueen kahta tulevaisuuden keskusta muutamalla avainsanalla, joista koottiin sanapilviä Mentimeter-kyselyn avulla. 

Esimerkki yhden pienryhmän tekemästä visiokolmiosta asukkaiden tulevaisuuspajassa 6.9.2021.

Työ jatkuu jo kerätyn tiedon päälle 

Tulevaisuuspajassa satojen vastaajien näkemyksiä kehitettiin pienemmällä joukolla yhdessä eteenpäin. Mun Espoo -kyselyn tulokset yhdistettiin tiiviisti asukastyöpajan muuhun sisältöön, jotta nämä eri osallisuuden muodot täydentäisivät toisiaan. Lopputuloksena isosta aineistosta muodostui alueen asukkaiden jalostama tulevaisuuden visio, jota käytetään yhtenä alueen suunnittelun lähtökohdista.  

Seuraavissa tarkasteluissa asukasyhteistyötä tullaan jatkamaan jo kerätyn tiedon päälle. Näin yhteistyötä ei tarvitse aloittaa tyhjästä. Asukkailta saatua tietoa on tavoitteena myös siirtää sujuvasti suunnittelun eri tasojen välillä, jotta se saadaan parhaaseen mahdolliseen hyötykäyttöön.

Yleiskaavasuunnittelija Ruusu Vilokkinen ja erikoissuunnittelija Venla Salomaa 

Kiinnostuitko Mun Espoo kartalla -kyselyn tuloksista? Tietoa ja lisää artikkeleita löydät kyselystä kertovalta verkkosivulta.

Lue lisää Viiskorpi-Kalajärvi alueen maankäytön tarkastelusta ja asukastyöpajasta.

 

Koko Espoo
  • Kaavoitus