Asukkaat toivovat tulevaisuuden Viiskorpi-Kalajärvestä kylämäistä ja luonnonläheistä asuinympäristöä

Julkaistu: 14.9.2021 10.34Päivitetty: 15.9.2021 7.12
Ideoituja rakennuksia ja katutilaa. Kuvassa myös ihmisiä.
Visiokuva kehittyvästä pohjoisespoolaisesta asuinkeskuksesta. Kuva: Kaupunkisuunnittelukeskus.Kuva: Espoon kaupunki

Alueesta toivotaan ihmisläheistä ja rauhallista mutta riittävän tehokasta, jotta voidaan toteuttaa hyvät joukkoliikenneyhteydet ja palvelut. Etenkin kaupunkipientalot sopisivat alueelle. Näin ehdottivat alueen nykyiset asukkaat 6.9. 2021 järjestetyssä Viiskorpi-Kalajärvi tulevaisuuspajassa.

Viiskorpi-Kalajärvi tulevaisuuspajassa visioitiin alueen kehitystä. Meneillään on maankäytön tarkastelu, jossa tutkitaan, kuinka alue voi kehittyä Pohjois-ja Keski-Espoon yleiskaavan eli POKEn mukaisesti. Tulevaisuuspajaan osallistui noin 20 alueen asukasta.

Lähipalvelut nähtiin tärkeinä, ja peruspalveluista olennaisina nähtiin ainakin koulut ja terveyspalvelut kuten neuvolat. Pienimuotoiset ja matalan kynnyksen kulttuuripalvelut sopisivat myös alueelle.

Asukkaat halusivat nostaa luontoympäristön merkitystä alueella ja ulkoilumahdollisuuksia. Osallistujat ehdottivat tulevaisuudessa alueelle rakennettevan kaupunkipientaloja ja pienkerrostaloja. Myös uudenlaisia palveluja kuten skeittipuistoa ja tekojäärataa toivottiin. Ylipäätään liikuntapalveluja kaivattiin alueellelisää. Olemassa olevista harrastuksista ratsastustoimintaa osallistujat halusivat kehittää edelleen. Asukkaat toivoivat enemmän mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan ja ylipäätään ihmisten kohtaamispaikkoja. Liikkumisessa korostettiin kehäradan saavutettavuutta ja innovatiivisiä liikkumistapoja.

Juvanmalmia asukkaat kehittäisivät tiiviimpänä kaupunkimaisena alueena, jossa yhdistyisi pikkukaupunkimaisena työpaikat ja asuminen.

Viiskorpi-Kalajärven maankäytön tarkastelujen jälkeen työ jatkuu niin, että sekä Viiskorven että Kalajärven alueille tehdään omat kaavarungot yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.

Tutustu lisää Tulevaisuus työpajan antiin: https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/viiskorpi-kalajarvi(ulkoinen linkki).

  • Kaavoitus
Kalajärvi