Kiinnostus ja sinnikkyys vaikuttavina tekijöinä jatko-opintoihin - Alumnipäivää vietettiin 14.10.

  • Opetus
14.10.2022 15.29
Opiskelijat seuraavat luokassa etävierailijoita.
Kuva: Anna Puhakka

Espoon Yhteislyseo sai 14.10. järjestettävässä alumnipäivässä vieraakseen neljä entistä opiskelijaa etäyhteyksin. Alumnit jotka vierailivat olivat Eveliina Lamppu, Severi Salonen, Iida Koski sekä Julius Grandlund. Alumnit kertoivat omasta matkastaan EYL:stä valmistumisen jälkeen. Saimme kuulla mielenkiintoisia tarinoita mm. kulttuurituottajan töistä, lääketieteen opinnoista, tradenomin polkuopinnoista sekä liikuntatieteen ja psykologian opiskelusta. 

Kulttuurintuottaja työ sisältää monenlaista

Eveliina Lamppu, joka valmistui EYL:stä vuonna 2011, tuli kertomaan mitä kaikkea kulttuurituottajan työt pitävät sisällään. Aluksi Eveliina kertoi lyhyesti olleensa lukioaikana keskivertosuorittaja. Liikunnan ja psykologian lisäksi hän piti ruotsista ja opiskelikin pitkää ruotsia. Lukion jälkeen Eveliina haki opiskelemaan kulttuurituottajaksi sekä suomen että ruotsin kielellä ja päätyi opiskelemaan Arcadaan, ruotsinkieliseen ammattikorkeakouluun. Opiskelu ruotsinkielellä oli hieman haastavaa, koska Eveliina puhuu äidinkielenään suomea, mutta opiskelut sujuivat hyvin. Arcadasta hän valmistui vuonna 2015. Nykyään Eveliina työskentelee videotuotannon parissa ja eniten hän pitää siitä että työprojektit ovat niin vaihtelevia. 

Hakuprosessi opetti tulevalle lääkärille nöyryyttä

Severi Salonen valmistui EYL:stä vuonna 2019 ja hän tuli kertomaan tämän hetkisistä yleislääketieteen opinnoistaan Itä-Suomen Yliopistossa. Severi kertoo ettei ole aina tiennyt haluavansa olla lääkäri vaan ymmärsi asian vasta lukiossa. Hän oli kiinnostunut luonnontieteellisistä aloista ja opiskeli sinnikkäästi päästäkseen opiskelemaan omaa mielenkiinnonkohdetta. Severi pääsi 3. hakukerralla sisään armeijan jälkeisenä vuonna ja hakuvuosien aikana hänelle syntyi nöyrä asenne opiskeluun; aina on mahdollista syventää omaa tietämystä. Muutaman vuoden takaisesta artikkelista voit lukea lisää Severin oivalluksia oppimisesta. 

Severi kertoi lääketieteen opintojen kestävän 6 vuotta ja niihin sisältyy prekliininen - ja kliininen vaihe. Prekliinisessä vaiheessa on enemmän teoriapohjaista opiskelua, joihin kuuluu itsenäinen opiskelu, ryhmäopetukset ja tentit. Kliinisessä vaiheessa päästään sairaalaan, jolloin opiskelu muuttuu käytännönläheisemmäksi. 

Polkuopintojen kautta tradenomiksi

Iida Koski, joka valmistui EYL:stä vuonna 2019, kertoi matkastaan tradenomi opiskelijaksi Laurea -ammattikorkeakouluun. Lukion jälkeen hän opiskeli jonkin aikaa Itä-Suomen Yliopistossa kauppatieteitä, mutta opinnot olivat hänen makuun liian teoreettisia. Sen jälkeen hän polkuopintojen kautta aloitti tradenomin opinnot Laureassa ja suoritettuaan 60 opintopistettä hän pystyi hakemaan tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Iida kertoo kuinka ajanhallinta on ollut varsin tärkeä tekijä hänen elämässään, koska piti yhdistää opiskelu ja työssäkäynti. Häntä kuitenkin helpotti että opintoja oli mahdollista suorittaa itsenäisesti sekä verkossa. Tradenomin opinnot ovat Laureassa käytännönläheisiä ja asioita opitaan tekemällä erilaisia projekteja yhteistyössä eri yritysten kanssa. Lisäksi opinnoissa on myös itsenäistä opiskelua sekä osaamisen näyttöä. Nykyisin Iida työskentelee Lontoossa asiakkuuspäällikkönä.

Liikuntieteen kautta psykologian opintoihin

Lopuksi vuonna 2013 valmistunut Julius Granlund tuli kertomaan hyvin monipuolisesta elämästään lukiosta valmistumisen jälkeen. Hän opiskeli Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteitä ja valmistui vuonna 2022 eli vasta hiljattain. Hän myös aloitti Jyväskylän Yliopistossa psykologian opiskelun vuonna 2021 ja opiskelee sitä parhaillaan. Julius kertoo, ettei lukiossa ollut kovin hyvä opiskelija eikä keskiarvo ollut parhaimmasta päästä. Aikaisemmalla koulumenestyksellä ei kuitenkaan ole ollut mitään vaikutusta nykytilanteeseen, sillä hän on tehokas ja motivoitunut opiskelija ja hänen keskiarvo on todella hyvä. Opiskelun ohella Julius pyörittää omaa yritystä nimeltä GT Performance sekä tekee PsykaLab -podcastia. 

Alumnit kertoivat että ajanhallinta ja suhtautuminen opiskeluun on tärkeää. Oma koulumenestys ei ole päätekijä jatko-opintojen suhteen vaan oma kiinnostus ja sinnikkyys ratkaisee. Lisäksi ei kannata luovuttaa jos ei ensimmäisellä hakukerralla pääse haluamaansa opiskelupaikkaan. Oli mielenkiintoista kuulla miten erilaisille aloille entiset opiskelijat ovat ahertaneet tiensä opiskelemaan ja työskentelemään. 

EYL todella antaa siivet!

Sara Mangström / EYL:n viestintätiimi

 

Leppävaara
  • EYL