Espoon EU-supervuosi 2022

  • Espoon kaupunki
10.5.2021 6.26Päivitetty: 4.3.2022 12.55

Vuodesta 2022 on muodostumassa Espoolle todellinen EU-supervuosi. Espoo on valittu eurooppalaisen Eurocities-verkoston vuosifoorumin järjestäjäkaupungiksi. Vuosifoorumi tuo Espooseen satoja eurooppalaisia kaupunkivaikuttajia sekä merkittävän määrän EU-päättäjiä ja virkamiehiä. Konferenssi järjestetään kesäkuussa 2022 Otaniemen Dipolissa ja muissa espoolaisissa kohteissa.

Espoon vuosifoorumissa kehitetään tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja yhdessä

Espoon monet tavoitteet, vaikkapa hiilineutraaliuden tai YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eli SDGiden saavuttaminen, eivät noudata kansallisia rajoja eikä niitä ratkaista kansallisella päätöksenteolla. Viestiminen ja verkostoituminen aktiivisesti sekä kotimaassa että kansainvälisesti tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi kehittämisprojektien muodossa muiden kaupunkien kanssa. Edelläkävijät pääsevät myös asettamaan keskustelun suunnan erityisesti uusissa teemoissa. 

Eurocities-vuosifoorumi tarjoaa nimenomaan kestävyyden kehittämiseksi oivan keskustelufoorumin: konferenssin teemaksi on valittu yhteiskehittäminen ja kestävä kehitys – Co-creating Europe with SDGs. Osallistujien on tarkoitus syventyä siihen, miten yhdessä kehittämällä voidaan turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet kaupungeissa. Ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kaupunkikehitys on Eurocities-verkoston jäsenkaupunkien yhteinen tavoite.

Vaikuttamisen mahdollisuus

Espoossa järjestettävä vuosifoorumi tulee olemaan yksi ensimmäisistä suurista kaupunkikonferensseista koronan jälkeisessä Euroopassa ja se on tarkoitus järjestää, mahdollisuuksien mukaan, kokonaan live-tapahtumana. Konferenssin järjestäminen tarjoaa Espoolle myös merkittävän mahdollisuuden vaikuttaa eurooppalaiseen kaupunkikehitykseen. 

Sanat edunvalvonta ja lobbaus eivät usein herätä kuulijoissa positiivisia mielikuvia, mutta EU-tasolla vuoropuhelu virkamiesten, päättäjien ja eri tason sidosryhmien välillä on osa normaalia EU-valmisteluprosessia. Sidosryhmiä, kuten kaupunkeja, tapaamalla virkamiehet ja EU-päättäjät saavat monipuolista tietoa päätöksentekoa varten. Rakentamalla EU-tason yhteistyötä ja kontaktiverkostoa Espoon on mahdollista olla kokoaan suurempi toimija ja vaikuttaa kaupunkeihin liittyvään EU-tason sääntelyyn ja rahoitukseen.

Verkostojen merkitys kasvussa kansainvälisesti

Eurocities on Espoolle tärkeä kaupunkiverkosto. Siihen kuuluu lähes 200 suurta ja keskikokoista eurooppalaista kaupunkia ja verkostolla on EU-edunvalvonnassa aktiivinen sihteeristö Brysselissä. Suuret suomalaiset kaupungit ovat verkoston jäseniä. 

Käytännön työ verkostossa tapahtuu foorumeissa, työryhmissä ja projekteissa. Espoon työntekijöitä on mukana muun muassa kulttuurifoorumissa, ympäristöfoorumissa, talousfoorumissa, sosiaalifoorumissa sekä tietoyhteiskuntafoorumissa. Eurocities kehittää Espoo-tarinan hengen mukaisesti myös sektorirajat ylittävää yhteistyötä kaupunkien ja kaupunkien asukkaiden hyväksi.

Esimerkiksi kulttuurin tulosyksikkö on pitkäjänteisellä työllään Eurocities-verkostossa lisännyt Espoon tunnettuutta Euroopassa, ei pelkästään kulttuuritoiminnassa vaan myös muiden kaupungin toimintojen saralla, ja siten onnistunut vahvistamaan kaupungin mainetta luotettavana yhteistyökumppanina. Eurocities-yhteistyö on poikinut myös uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia, kuten paikan EU:n kaupunkiagendan kulttuurin työryhmässä. 

  • Kansainvälisyys