Espoo kannustaa viherkattorakentamiseen

  • Kaupunkisuunnittelu
  • Ympäristö
  • Asuminen
17.5.2021 13.05Päivitetty: 7.7.2021 8.29
Puutarhatöitä tekeviä hahmoja. Piirros.
Jos viherkaton rakentaminen kiinnostaa, kannattaa tutustua Espoon viherkattovisioon. Kuva: Espoon kaupunki.

Kaupunkivihreällä ja lähiluonnolla on suuri merkitys asukkaille ja luonnon monimuotoisuudelle. Viherkattorakentamisella kaupunkimaiseenkin ympäristöön voidaan tuoda luontoa ja lisätä viihtyisyyttä. Viherkatot keräävät sadevettä, joten ne voivat auttaa hulevesien hallinnassa ja siten ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.  

Visiosta viherkatoiksi 

Jos viherkaton rakentaminen kiinnostaa, kannattaa tutustua Espoon viherkattovisioon.  Julkaisu on suunnattu asukkaille, yrityksille, kiinteistönomistajille ja huoltoyhtiöille sekä suunnittelun ammattilaisille. Siinä kerrotaan viherkattorakentamisesta, kansipihoista ja viherseinistä ja esitellään toteutuneita hankkeita. Lisäksi käsitellään viherkattojen hyötyjä ja mahdollisia haasteita. 

Viherkattovisioon on koottu keinoja, joilla Espoo voi edistää viherkattojen rakentamista ja ohjata niiden suunnittelua ja toteutusta osana asemakaavoitusta, tontinluovutusta ja rakennuslupaprosessia. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt visioon perustuvat viherkattolinjaukset, jotka kannustavat viherkattojen rakentamiseen Espoossa.  

 

Koko Espoo
  • Kaavoitus
  • Kestävä kehitys
  • Luonto