Tomter

Staden förvärvar mark främst genom frivillig handel. Tomter för egnahemshus arrenderas ut och säljs för självständigt byggande utifrån tomtansökningar. Bostadstomter överlåts både för fritt finansierat och statligt subventionerat yrkesbyggande. Företagstomter överlåts efter ansökan eller speciella och högt efterfrågade tomter utifrån ett offentligt ansökningsförfarande eller utifrån en pris- eller kvalitetstävling. Tomter för offentliga byggnader är i första hand avsedda för stadens egen verksamhet. Staden arrenderar ut sina marker kortvarigt för allehanda verksamheter som betjänar kommuninvånare, kommunalteknik eller byggande. Dessutom beviljar staden markanvändningstillstånd för kortvariga evenemang och jippon på sina marker. Staden bedömer om tröskelvärdet för markanvändningsavtalet har överskridits och förhandlar om markanvändningsavtal med markägare innan detaljplanen godkänns av stadsstyrelsen.

Kontaktuppgifter

TomterTeknikvägen 15,02150 Esbo+358 9 816 21tonttiyksikko@espoo.fi

Postadress:PB 49, 02070 Espoon kaupunki

Länkar

Ge respons(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)