Taito- ja taideaineiden opettajat

Taito- ja taideaineiden opettajat

Häkkänen Iida, musiikki

Sipiläinen Kirsi, liikunta

Renfors Heljä REH, kuvataide

Snell Jari SNJ, liikunta

Kokko Annika KOA, liikunta (virkavapaalla)