Matematiikan ja luonnontieteiden opettajat

Matematiikan ja luonnontieteiden opettajat

Skyttä Anu SKA, terveystieto

Suontausta Tarjaleena SUT, biologia ja maantiede

Tapio Matti TPO, matematiikka ja tietotekniikka

Hellsten Hanna HEL, matematiikka ja kemia

Pajari-Talasniemi Anni PAA, matematiikka ja kemia

Pelkola Timo PET, matematiikka

Virtanen Heini VIH, kemia ja matematiikka

Virtanen Jouko VIR, fysiikka ja matematiikka

Valkonen Tiina VAT, kemia, matematiikka ja tietotekniikka (virkavapaalla)