Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävät

Valtakunnalliset kehittämistehtävät

Valtakunnallisen kehittämistehtävän lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt alueellisia kehittämistehtäviä, jotka kohdistuvat kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseen eri väestöryhmissä sekä taiteellisen työn ja toiminnan edellytysten luomiseen eri puolilla Suomea. 

Alueelliset kehittämistehtävät