Tutor-toiminta - Viherlaakson lukio

Viherlaakson lukion tutorit 2020.

Tutoreilla on tärkeä rooli

Tutorit edistävät uusien opiskelijoiden keskinäistä tutustumista sekä koko lukion yhteisöllisyyttä. Tutorit ovat tärkeässä roolissa uusien opiskelijoiden ryhmäytymisessä sekä erilaisten opiskelijoille järjestettävien tapahtumien organisoinnissa. Tutorit pyrkivät ryhmänä luomaan mukavan ja turvallisen ilmapiirin, joka lisää jokaisen viihtyvyyttä koulussa.

Tutor on toisen vuoden opiskelija. Uudet tutorit valitaan vuosittain. Tutor on saanut tehtäväänsä koulutuksen. Tutorit käyvät tekemässä lukioesittelyjä yläkouluille ja ovat mukana lukion avoimien ovien päivissä.

Tutor-toiminnasta on iloa myös tutorille itselleen. Tutor-tehtävien myötä vastuunottokyky kasvaa, tiimityöskentelytaidot ja yhteistyökykyisyys kehittyvät, esiintymistaidot vahvistuvat ja valmius toimia erilaisissa tilanteissa paranee.

Tule mukaan tutor-toimintaan!

Tutor-toiminta sopii kaikille, jotka ovat yhteistyökykyisiä ja haluavat auttaa toisia opiskelijoita. Aktiivisesta tutor-toiminnasta saa erillisen todistuksen ja kurssisuorituksen. Uusien tutorien haku järjestetään vuosittain keväällä.

Tutor-vastaavan yhteystiedot:
Asta Kangasjärvi
Opinto-ohjaaja
puh. +358 40 6366225
asta.kangasjarvi(at)espoo.fi