Hae kuvataidelinjalle - Viherlaakson lukio

Viherlaakson lukion laaja-alainen kuvataideopetus antaa opiskelijalle mahdollisuuden opiskella hyvät perustiedot ja -taidot visuaalisissa taiteissa niin elämää kuin jatko-opintoja ajatellen. Taideaineiden opiskelu lisää opiskelijan motivaatiota, itsetuntemusta, hyvinvointia, tunnetaitoja sekä tiedollista yleissivistystä – puhumattakaan luovasta ongelmanratkaisusta ja innovatiivisesta ajattelusta.

Kuvataidelinjamme on yhteishaussa oma hakukohteensa. Sähköinen yhteishaku tapahtuu Opintopolku-palvelussa. Kevään 2023 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika oli 21.2.–21.3.2023.

Vuoden 2023 yhteishaussa Viherlaakson lukion kuvataidelinjalla on 25 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta kuvataidelinjalle

Alin vaadittava keskiarvo Espoon lukioissa yleisesti: Opiskelijat valitaan Espoon lukioihin lukuaineiden keskiarvon mukaisessa järjestyksessä. Voidakseen tulla hyväksytyksi espoolaiseen lukioon tulee hakijan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon olla vähintään 7,00. 

Kuvataidelinjallemme hyväksyttävät opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon ja erillisen kuvataiteen valintakokeen yhteispistemäärän perusteella. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta voi saada korkeintaan 10 pistettä ja kuvataiteen valintakokeesta myös korkeintaan 10 pistettä, eli yhteispistemääräksi voi saada enimmillään 20 pistettä.

Viherlaakson lukion taidelinjan* alin hyväksytty keskiarvo

Keväällä 2022: 11,31 p.
Keväällä 2021: 12,06 p.

* aiemmin taidelinja, keväästä 2023 alkaen kuvataidelinja

Kuvataidelinjan valintakoe

Kaikki kuvataidelinjallemme hakevat on kutsuttu paikan päällä järjestettävään valintakokeeseen. Kevään 2023 valintakoekutsu ilmoittautumisohjeineen on lähetetty ke 29.3. hakijan Opintopolussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Viherlaakson lukion kuvataidelinjan valintakoe järjestettiin ilmoittautuneille hakijoille to 27.4.2023 klo 8.30–14.00 pikkusalissa, ja varapäivänä valintakoe järjestetään (rehtorin erityisluvan saaneille) ke 3.5.2023 klo 8.30–14.00 kuvataideluokissa 1. kerroksessa. Olethan ajoissa paikalla!

Lukiomme osoite on Lukionahde 1, 02710 ESPOO.

Varapäivänä ke 3.5. koetilaisuus järjestetään Viherlaakson lukion kuvataideluokissa, luokkahuoneet 2.132 ja 2.135, jotka sijaitsevat 1. kerroksessa. Kysy tarvittaessa 2. kerroksen aulasta vahtimestarilta opastusta.

Valintakokeen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi puhelimen käyttö koepäivän aikana on kielletty. Puhelimet kerätään koepäivän ajaksi talteen. Välttämättömissä asioissa huoltajat voivat koepäivän aikana ottaa yhteyttä apulaisrehtoriimme Isa Järveläiseen, puh. +358 40 6394104.

Kuvataiteen valintakoe koostuu kahdesta eri tehtävästä, joiden tekemiseen saat tarvittavat materiaalit. Omien taidevälineiden käyttö ei ole sallittua hakijoiden tasapuolisten lähtökohtien takaamisen vuoksi. Valintakoe alkaa klo 8.30 kuvataiteenopettajien ohjauksessa. Hakijoille annetaan tarvittavat ohjeet ja molemmat tehtävät yhtä aikaa työstettäviksi. Tehtävientekojärjestyksen saat päättää itse. Molempien tehtävien tulee olla valmiina klo 14.00 mennessä. Taukoja työskentelystä voit pitää oman harkintasi mukaan tarvittaessa. Viherlaakson lukiolla on ilmainen ruokailu klo 12–13 välillä. Voit halutessasi tuoda omia eväitä mukaasi. Päivän aikana lukiomme tutorit ovat apunasi.

Kuvataiteen valintakokeessa arvioidaan annetun tehtävän aiheen toteuttamista monipuolisesti. Arvioitsijoina toimivat Viherlaakson lukion kuvataiteenopettajat Marja Laasasenaho ja Päivi Tarkkonen.

Katso tarkemmat arviointikriteerit alla olevasta pisteytyslomakkeesta.

Tiedon mahdollisesta valituksi tulemisesta hakijat saavat kesäkuussa Opintopolusta.

Aiempien vuosien valintakoetehtäviä voit tarkastella alla olevasta luettelosta.

Vanhat valintakoetehtävät vuosina 2019–2022