Hae meille! - Viherlaakson lukio

Meillä voit suorittaa lukio-opinnot joko yleis- tai taidelinjalla hyvässä hengessä ja kannustavassa ilmapiirissä.  Yleis- ja taidelinjallemme on erilaiset hakumenettelyt, joihin pääset tutustumaan omista osioistaan.

Tutustu meihin:

Viherlaakson lukioon haetaan vuosittain helmi–maaliskuussa. Sähköinen yhteishaku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Vuoden 2022 yhteishaussa Viherlaakson lukion yleislinjalla on 150 aloituspaikkaa ja taidelinjalla 30 aloituspaikkaa.

HUOM.! Ainevalintakorttia ei tänä vuonna tarvitse täyttää. Ainevalinnat kysytään aloittavilta opiskelijoilta myöhemmin.

Hakeminen yleislinjalle

Yleislinjalle haetaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvolla.

Lue lisää: Yleislinja(ulkoinen linkki)

Hakeminen taidelinjalle

Viherlaakson lukion taidelinja on yhteishaussa oma hakukohteensa. Taidelinjalle hyväksytyt opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen ja erillisen valintakokeen yhteispistemäärän perusteella.

Valintakokeessa voi tehdä joko kuvataiteen, musiikin tai ilmaisutaidon tehtävän oman valinnan mukaan, ja vain yhden taideaineen kokeeseen voi ilmoittautua.

Valintakoepäivä on tänä vuonna ma 25.4.2022 (varapäivä on ti 3.5.2022, osallistuminen varapäivänä vain erityisluvalla) ja koe järjestetään etänä. Musiikin ja ilmaisutaidon tehtävät lähetetään ennakkoon videoituna 25.4. klo 8.00 mennessä, ja kuvataiteen tehtävät tehdään koepäivänä (tai varapäivänä) klo 8.30–14.00.

Lue huolellisesti alla olevat valintakokeen ilmoittautumisohjeet sekä tarkat ainekohtaiset ohjeet.

Taidelinjan valintakriteerit ovat peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo (painotetaan äidinkielen, englannin, matematiikan ja historian arvosanoja painokertoimella 4) sekä erillinen valintakoe. Sekä päättötodistuksen keskiarvosta että valintakokeesta voi saada enimmillään 10 pistettä eli yhteensä korkeintaan 20 pistettä.

Ks. alla olevat musiikin, ilmaisutaidon ja kuvataiteen pisteytyslomakkeet 2022, valintakoeohjeet 2022 sekä kuvataiteen aiempia valintakoetehtäviä vuosilta 2019–2021.

Lue lisää: Taidelinja(ulkoinen linkki)

Tutustu myös muihin hyödyllisiin osioihin sivuillamme:

Meidän lukio(ulkoinen linkki)
Entiset viheriläiset kertovat(ulkoinen linkki)
Opiskelijalle(ulkoinen linkki)
Huoltajille(ulkoinen linkki)
Yhteystiedot(ulkoinen linkki)

Valintakoeohjeet 2022 taideaineittain

Vanhat valintakoetehtävät, kuvataide

Leppävaara